Valmet Automotive jatkoi strategista muutostaan liiketoimintaympäristön asettamista haasteista huolimatta vuonna 2023. Painopisteinä olivat sähköisen liikenteen ratkaisut ja kestävä kehitys. Vaikka komponenttipula helpotti kaikilla yhtiön liiketoimintalinjoilla, taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus jatkui edelleen.

Bruttomyynti* 2,2 miljardia euroa, liikevaihto 531 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,7 prosenttia liikevaihdosta

Tilikautena 2023 Valmet Automotiven bruttomyynti oli 2 221,4 (2 841,9) miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 21,8 %. Liikevaihto oli 531,2 (603,5) miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 12,0 %. Bruttomyynti ja liikevaihto laskivat autojen sopimusvalmistusliiketoiminnassa (Vehicle Contract Manufacturing, VCM) johtuen pienemmistä tuotantomääristä sekä Mercedes-Benz GLC-tuotannon päättymisestä suunnitellusti kesäkuussa 2022. Akkuliiketoiminnan (EV Systems, EVS) sekä avoautojen katto- ja kinematiikkaratkaisuja kehittävän ja valmistavan liiketoimintalinjan (Roof & Kinematic Systems, RKS) bruttomyynti ja liikevaihto kasvoivat merkittävästi tuotantomäärien kasvaessa sekä uusien asiakastuotteiden tuotannon käynnistyessä.

Yhtiön liikevoitto oli 19,5 (31,3) miljoonaa euroa, joka oli 3,7 % (5,2 %) liikevaihdosta ja 37,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kannattavuutta heikensi VCM-liiketoimintalinjan tuotantomäärän lasku, jota sopimuksiin perustuvat korvaukset osittain kompensoivat. EVS:n ja RKS:n kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna.

Investoinnit ja kassavirta

Investoinnit liittyivät pääosin uuteen tuotteeseen VCM:ssä, EVS-liiketoimintalinjan kasvuun, konsernilaajuiseen ERP-projektiin, tuottavuutta ja joustavuutta parantaviin investointeihin sekä korvausinvestointeihin kaikissa liiketoimintalinjoissa. Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli -49,7 (-56,8) miljoonaa euroa Kassavirran hienoinen parantuminen johtui lähinnä käyttöpääoman positiivisesta kehityksestä, joka enemmän kuin kompensoi tilikauden alempaa kannattavuutta ja suurempaa investointeihin käytettyä rahavirtaa.

Kestävä kehitys

Valmet Automotive on sitoutunut omien toimintojensa hiilineutraaliuteen vuoden 2022 alusta lähtien. Sitoumuksen on vahvistanut DNV myöntämällä yhtiölle PAS 2060 -sertifikaatin. Lisäksi ympäristöraportoinnin arvostetuimpiin järjestöihin kuuluva CDP myönsi Valmet Automotivelle yhtiön ilmastotyöstä vuonna 2023 arvosanan A-. Arvosana kertoo Valmet Automotiven vahvasta sitoutumisesta kestävään kehityksen ja nostaa yhtiön teollisuusyritysten kärkijoukkoon ilmastotyön ja kestävän kehityksen saralla.

Valmet Automotive on määritellyt toimintonsa EU:n taksonomian raportointisäännösten mukaisesti ja arvioi parhaillaan liiketoimintansa säännöstenmukaisuutta sekä säännösten vaikutuksia liiketoimintaan. Lisäksi yhtiö valmistautuu CSRD-raportointivaatimuksiin, jonka mukaiset raportointivelvoitteet koskevat Valmet Automotivea tilikaudesta 2025 alkaen. Toistaiseksi Valmet Automotiven vuosittainen kestävän kehityksen raportti perustuu GRI-standardeihin.

Strateginen muutos jatkui

  • Valmet Automotive on noussut johtavien autonvalmistus- ja akkujärjestelmätoimittajien joukkoon. Yhtiö on edennyt merkittävästi etenkin sähköisen liikenteen ratkaisuissa, akkujärjestelmissä ja kestävässä kehityksessä. Vuonna 2023 päätimme vahvistaa liiketoimintalinjojen roolia ja itsenäisyyttä yhtiön strategiassa sekä operatiivisessa mallissa. Muutoksella tavoittelemme toimintoihimme lisää tehokkuutta ja ketteryyttä, jotta liiketoimintalinjamme voivat parhaalla mahdollisella tavalla vastata liiketoimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Aiempaa itsenäisemmin toimivat liiketoimintalinjat voivat etsiä ratkaisuja toimintaansa sekä kehittää tarjontaansa selkeämmin omista lähtökohdistaan ja asiakkaiden tarpeista käsin, myös perinteisen autoteollisuuden ulkopuolelta, sanoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Onnistuneita tuotannonaloituksia

  • Akku- ja kinematiikkaliiketoiminnot jatkoivat kasvuaan vuonna 2023. Uudenkaupungin akkutehtaalla tuotantoon tuli uusia tuotteita ja avasimme uuden akkutehtaan Saksan Kirchardtiin. Autonvalmistuksessa aloitimme Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé -mallin tuotannon Uudessakaupungissa. Kinematiikkaliiketoimintomme käynnisti uuden aktiivisen ilmanohjaimen ja latausluukkujärjestelmän tuotannon, ja voitti lisäksi uusia sopimuksia. Tulemme laajentamaan Zaryn tehdasta Puolassa, sillä sähköautoihin suunniteltujen ratkaisujen valmistusmäärät nousevat lähivuosina. Kaikista Valmet Automotiven viime vuoden saavutuksista haluan kiittää vahvasti sitoutunutta henkilöstöämme, sanoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.

Petra Teräsahon seuraajaksi yhtiön talousjohtajana nimitettiin 10.1.2024 Juha Torniainen.

Tilinpäätös

Yhtiön tilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien laskentaperiaatteiden mukaisesti.

* Bruttomyynti esitetään vaihtoehtoisena yhtiön toiminnan laajuuden ja suoritustason mittarina. Se sisältää kaikki yhtiön laskuttamat komponentit eli sekä liikevaihdon että läpilaskutetut materiaalit ja komponentit. Läpilaskutetut materiaalit ja komponentit ovat osia, jotka yhtiö ostaa päämieheltä tai päämiehen valitsemilta toimittajilta päämiehen neuvottelemaan hintaan.

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Mikael Mäki, viestintäpäällikkö, Valmet Automotive
050 317 4308
mikael.maki@valmet-automotive.com