Kestävä kehitys. Meidän tulevaisuutemme.

Valmet Automotiven johto on määrittänyt kestävän kehityksen konsernin ensisijaiseksi tavoitteeksi. Olemme aloittaneet järjestelmällisen työn määrittääksemme kestävän kehityksen tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.

Tarkastelemme sekä toimintamme suoria vaikutuksia että arvoa, jota tuotamme yhteiskunnalle, asiakkaillemme ja toimittajaverkostollemme.

Lue lisää kestävän kehityksen strategiastamme ja tavoitteestamme rakentaa vihreämpää tulevaisuutta ja kestäviä ratkaisuja sähköisen liikkuvuuden ja uusiutuvan energianvarastoinnin saralla.

Lisää

Valmet Automotiven kestävän kehityksen strategia julkistettiin syyskuussa 2021. Strategiamme perustana on kolme aihealuetta:

  • Maapallon kestokyvyn rajojen kunnioittaminen
  • Eettisen toimintakulttuurin vahvistaminen
  • Kestävän ja kannattavan liiketoiminnan varmistaminen

NOPEUTAMME SIIRTYMÄÄ KOHTI PÄÄSTÖTTÖMYYTTÄ

Strategiamme hyödyttää sidosryhmiämme kestävän liiketoiminnan kautta, ja se  keskittyy ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Kestävän kehityksen strategiaa tuetaan erillisellä HR-osastomme johtamalla henkilöstöstrategialla. Strategiatyön taustalla on suuri joukko asiantuntijoita organisaatiomme johtoryhmä mukaan lukien, ja sen sisältö perustuu laajaan analyysiin sidosryhmiemme odotuksista, ennakoiduista säädösmuutoksista ja tulevaisuuden trendien signaaleista.

Kestävän kehityksenraportti

Vuosittaiset kestävän kehityksen raporttimme löydät täältä:

2023 2022 2021 2020 2019

Kestävän kehityksenpolitiikka

Kestävän kehityksen politiikkamme tavoitteena on integroida kestävän kehityksen filosofia kaikkiin Valmet Automotiven toimintoihin sekä luoda ja edistää sosiaalisia ja ympäristökäytäntöjä organisaatiossamme. Valmet Automotive sitoutuu minimoimaan ympäristölle aiheuttamansa vaikutukset.

Kestävän kehityksen politiikka Sertifikaatit

Kestävän kehityksen ohjelma

Valmet Automotiven kestävän kehityksen ytimessä ovat systemaattinen strategiatyö, ympäristövaikutusten vähentäminen ja työturvallisuuden kehittäminen. Kestävän kehityksen strategian jalkauttamiseksi olemme lanseeranneet True Green Initiative -ohjelman.  Koko yrityksen kattava hanke toimii oppaanamme kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Ohjelman tarkoituksena on sisällyttää vihreä ajattelutapa kaikkeen mitä teemme. True Green Initiative koostuu kuudesta eri työvirrasta, ja jokainen työvirta pitää sisällään useita konkreettisia toimenpiteitä, jotka vievät meitä eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Lisää

Hiilineutraalia toimintaa
vuodesta 2022

Autonvalmistus on muutoksessa kohti hiilineutraaliutta, ja hiilineutraali toiminta onkin jo jokaisen suuren autonvalmistajan tavoitteena. Määrätietoisen ja systemaattisen työmme ansiosta vähensimme omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuodesta 2019, ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin toimintaan vuoden 2022 alusta alkaen. Hiilineutraalius on vahvistettu DNV-luokituslaitoksen toimesta ja se noudattaa PAS 2060 ‑sertifikaatin kriteeristöä.

PAS 2060 -sertifikaatti
Lisää

HANKINTAKETJUN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Hiilineutraaliustavoitteemme kattaa päästöt ostetusta energiasta sekä omasta toiminnastamme. Oman toimintamme päästöt syntyvät pääosin käytetystä energiasta, esimerkiksi lämmityksestä ja sähköstä, joten edistämme hiilineutraaliustavoitetta esisijaisesti energiankulutusta vähentämällä sekä vaihtamalla energianlähteitä uusiutuviin vaihtoehtoihin. Tiedostamme, että on tärkeää katsoa myös omia toimintojamme kauemmas, ja tarkastella koko hankintaketjujemme hiilijalanjälkeä. Haluamme tulevaisuudessa vähentää ja kontrolloida myös hankintaketjussamme syntyviä päästöjä. Toimittajiemme on sitouduttava vähentämään hiilidioksidipäästöjä laatimamme Supplier Code of Conduct -toimintaperiaateohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi sopimus velvoittaa toimittajia vähentämään veden- ja energiankäyttöä sekä edistämään vastuullista raaka-aineiden kulutusta ja jätteen minimointia.

 

Odotuksetmeitä ja toimittajiamme kohtaan

Autoteollisuuden toimijoina me kaikki tiedämme, että muutos, nopeus ja joustavuus ovat jokapäiväisiä haasteitamme. Siksi on tärkeää, että meillä on vankka perusta, jonka päälle rakentaa ja pilarit, joihin tukeutua. Samanaikaisesti Valmet Automotivesta on tulossa entistä globaalimpi yritys, jolla on sydän Suomessa. Koska toimimme nykyään useissa maissa, on entistä tärkeämpää määritellä eettisen toiminnan oikeudelliset suuntaviivat ja standardit. Ne tukevat päivittäin kaikkia Valmet Automotiven kumppaneita ja sidosryhmiä päätöksenteossa. Maine, luottamus ja rehellisyys ovat ne kolme vahvaa pilaria, joihin Valmet Automotiven menestys on perustunut jo yli 50 vuoden ajan.

Code of Conduct Supplier Code of Conduct

Vastuullisuus

Me Valmet Automotivella perustamme toimintamme rehellisyyteen ja vastavuoroiseen kunnioitukseen. Nämä ovat keskeisiä arvojamme ja toimintaperiaatteitamme. Täytämme toiminnassamme aina lain vaatimukset ja kilpailemme reilun pelin hengessä. Varmistamme myös tasa-arvon toteutumisen ja investoimme työhyvinvointiin ja ‑turvallisuuteen. Nämä periaatteet varmistavat, että Valmet Automotive on innovatiivinen, tehokas ja laadukas palveluntarjoaja ja turvallinen työpaikka.

Valmet Automotive tarjoaa periaatteidensa tueksi ja varmistamiseksi Compliance Channel ‑ilmoituskanavan kaikkien työntekijöidensä ja kumppaneidensa käyttöön. Kanavan avulla voi tehdä ilmoituksen sellaisesta yrityksemme toiminnasta, joka ei vastaa yhteisiä periaatteitamme. Ilmoituksen voi jättää nimellä tai nimettömästi.

Compliance Channel

Uutisia kestävän kehityksen työstämme

Täältä löydät Valmet Automotiven kestävän kehityksen työtä koskevat
uutiset ja lehdistötiedotteet.

uutisarkisto