Valmet Automotive on julkaissut tänään kestävän kehityksen raporttinsa vuodesta 2023. Raportti esittelee yhtiön toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta tärkeimpien tapahtumien, toimenpiteiden ja suunnitelmien kautta. Vuonna 2023 Valmet Automotive panosti edelleen kestävän kehityksen edistämiseen ja sai toiminnastaan merkittävää kansainvälistä tunnustusta.

Valmet Automotiven toimintaympäristö jatkoi muutostaan samalla kun kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ja sidosryhmien odotukset lisääntyvät. Tähän yhtiö on vastannut True Green -ohjelmalla, joka muuttaa kestävän kehityksen strategian, tavoitteet ja käytännöt toimenpiteiksi. Ohjelman tavoitteena on integroida vihreä ajattelu kaikkiin toimintoihin ja toimipaikkoihin.

Valmet Automotive sai merkittävän tunnustuksen, kun arvostettu kansainvälinen CDP-järjestö myönsi yhtiölle vuoden 2023 ilmastotyöstä arvosanan A-. Arvosana kertoo yhtiön vahvasta ja onnistuneesta sitoutumisesta kestävään kehitykseen, ja se nostaa Valmet Automotiven ilmastostrategian ja kestävän kehityksen alalla maailman johtavien teollisuusyritysten joukkoon.

Vuonna 2023 Valmet Automotive valmisti ennätysmäärän eli 800.000 akkujärjestelmää. Kaikkiaan akkujärjestelmiä on toimitettu vuodesta 2019 alkaen jo kaksi miljoonaa. Akkuliiketoiminta nousi viime vuonna liikevaihdoltaan yhtiön suurimmaksi toimialaksi, mikä alleviivaa Valmet Automotiven roolia auto- ja työkoneteollisuuden siirtymässä vähähiilisiin ratkaisuihin.

Valmet Automotive aloitti viime vuoden aikana testit uusiutuvan polttoöljyn käyttämiseksi Uudenkaupungin autotehtaalla. Kun samalla Salon akkutehtaalla siirryttiin kaukolämmössä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, yhtiön omien toimintojen CO₂-päästöt ovat pudonneet 90 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

Valmet Automotive tukee myös aktiivisesti henkilöstönsä työhyvinvointia. Työturvallisuuden pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kehittäminen näkyi viime vuonna tulosten selkeässä paranemisessa kaikilla liiketoimintalinjoilla. Esimerkiksi autonvalmistuksessa poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä oli ennätyksellisen vähäinen.

  • Toimintaympäristön muutoksissa Valmet Automotive panostaa kestävään kehitykseen. Olemme sähköisen liikenteen edelläkävijä maailmassa, ja akkuliiketoimintamme nopea kasvu osoittaa, että visiomme on oikea. Lisäksi huippuarvosana ilmastotyöllemme kertoo, että teemme oikeita asioita, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.

Valmet Automotiven kestävän kehityksen raportti pohjautuu kansainväliseen GRI-ohjeistukseen. Yhtiö valmistautuu EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin, ja toteutti viime vuonna toiminnastaan ensimmäisen kaksoisolennaisuusanalyysin. Raportti kattaa Valmet Automotive -konsernin toimipaikat Suomessa, Saksassa ja Puolassa.
Raportin voi lukea ja ladata Valmet Automotiven kotisivujen osiosta Kestävä kehitys | Valmet Automotive (valmet-automotive.com).

Lisätietoja:

Mikael Mäki, viestintäpäällikkö, Valmet Automotive
050 317 4308
mikael.maki@valmet-automotive.com