Pasi Rannus
toimitusjohtaja
valmistusliiketoiminnan johtaja

Pasi Rannus nimitettiin toimitusjohtajaksi marraskuussa 2023 Valmet Automotiven vahvistaessa strategiassaan ja operatiivisessa mallissaan liiketoimintalinjojensa itsenäistä roolia. Rannus jatkaa myös autojen sopimusvalmistuksen liiketoimintalinjan johtajan tehtävässä, jossa hän on ollut vuodesta 2018. Hän on luonut jo 25 vuotta kestäneen uran autoteollisuudessa, jossa hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti tuotantotekniikka ja prosessien kehittäminen, jotka edustavat Valmet Automotiven ydinosaamista. Uransa aikana hän on työskennellyt myös useita vuosia komennuksilla Saksassa ja Yhdysvalloissa, joissa hän vastasi asiakassuhteista ja kehitti toimitusketjuja. Yhdysvaltoihin Rannus perusti Valmet Automotiven tytäryhtiön. Rannuksella on tekniikan tutkinto ja MBA Turun yliopistosta.

Charlotte Caswell
konsernin henkilöstötoimintojen johtaja

Charlotte Caswell aloitti henkilöstöjohtajana 1. tammikuuta 2019. Saksassa pitkään asunut syntyperäinen britti on toiminut urallaan lukuisissa johtotehtävissä ennen tuloaan Valmet Automotivelle. Hänellä on laaja-alaista kokemusta henkilöstöstrategioista ja -kehittämisestä, rekrytoinnista, henkilöstöhallinnosta ja johtotehtävistä. Charlotte Caswell on työskennellyt autoteollisuudessa yli seitsemän vuotta. Ennen Valmet Automotivea Caswell työskenteli American Axle -yrityksessä yli viisi vuotta, joista lähes viisi kului HR Director Europe -johtajan tehtävässä. Caswellin ja koko johtoryhmän tärkeimpiä tavoitteita on kehittää Valmet Automotivea eteenpäin yrityksenä, jolla on yhteinen strategia ja kulttuuri sekä yhteiset prosessistandardit, -menetelmät ja -järjestelmät. Caswell aikoo tehtävässään jatkaa tämän ajattelumallin kehittämistä konsernitasolla sekä tukea neljää liiketoiminta-aluetta HR-asioissa.

Remigiusz Grześkowiak
katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan johtaja

Remigiusz Grześkowiak on työskennellyt Valmet Automotivella vuodesta 2012. Hän aloitti tehtaanjohtajana Zaryn tehtaalla, jossa valmistetaan avoautojen kattojärjestelmiä sekä kinemaattisia järjestelmiä autoteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2018 hän sai vastuulleen koko kattojen ja kinemaattisten järjestelmien liiketoiminta-alueen, jolla on toimipaikat sekä Saksassa että Puolassa. Ennen tuloaan Valmet Automotivelle Grześkowiak toimi useissa prosessikehittämiseen ja tuotteiden ja prosessien laatuun liittyvissä tehtävissä Dr Schneider Automotivella Puolassa yli kymmenen vuoden ajan. Grześkowiak on opiskellut tuotantotaloutta ja elektroniikkaa Saksassa ja Puolassa.

Christian Kleinhans
Konsernin liiketoiminnan kehitysjohtaja + akkuliiketoiminnan (EVS) johtaja

Christian Kleinhans siirtyi Valmet Automotiveen Berylls Strategy Advisorsista heinäkuussa 2017. Aluksi hän toimi Senior Advisor Business Development -tehtävässä, kunnes siirtyi konsernin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi tammikuussa 2018. Samalla hänen vastuualueeseensa liitettiin konserniviestintä. Marraskuussa 2023 Kleinhansin toimenkuvaan liitettiin akkuliiketoiminnan johtajan tehtävä yhdessä Jyrki Nurmen kanssa. Tuotantotaloudesta valmistunut Kleinhans aloitti uransa tutkimus- ja kehitystehtävissä Daimlerilla vuonna 1993. Vuonna 1997 hän siirtyi ylimmän johdon konsultointipalveluihin ja työskenteli Oliver Wymanilla lähes 14 vuotta, tullen Global Automotive Practice -toiminnan osakkaaksi. Vuoden 2010 lopussa hän perusti ylimmän johdon palveluihin erikoistuneen Berylls Strategy Advisors -konsulttiyrityksen. Kleinhansilla on erittäin vahvaa osaamista ja kokemusta yritysstrategioiden ja uusien liiketoimintamallien kehittämisessä autoteollisuudessa. Vuodesta 2008 Christian Kleinhans on työskennellyt tiiviisti sähköisen liikenteen ja sen autoteollisuudelle tuottamien muutosvaikutusten parissa.

René Kohl
konsernin ICT-johtaja

René Kohl on toiminut Senior Vice President Group ICT -tehtävässä 1. syyskuuta 2019 alkaen. Kohl aloitti uransa tieto- ja viestintäteknologian alalla SAP AG:llä Walldorfissa, Saksassa. Hän työskenteli siellä autoteollisuuden konsultointitehtävissä noin kahdeksan vuotta ja vastasi myös useista kansainvälisistä projekteista. Hän siirtyi Magna Internationalille Senior Program Manager -johtajaksi vuonna 2007 ja perusti PMOKP:n (Project Management Organization Kohl + Partner) lokakuussa 2013. Hän toimi yrityksen toimitusjohtajana ennen siirtymistään Valmet Automotivelle. René Kohlilla on sekä liiketalouden että kansantaloustieteen tutkinnot ja projektinhallinnan PMO-sertifikaatti.

Jaakko Liljeroos
konsernin lakiasiainjohtaja

Jaakko Liljeroos aloitti Valmet Automotive -konsernin lakiasiainjohtajana syyskuussa 2020. Ennen siirtymistään Valmet Automotivelle hän on toiminut yritysjuristina kymmenen vuoden ajan, muun muassa Cramo Plc:n päälakimiehenä ja Stora Enson pakkauskartonki-liiketoiminnan lakiasioista vastaavana lead counselina. Lakimiesuransa Liljeroos aloitti työskentelemällä neljä vuotta asianajotoimisto Castrén & Snellmanin lakimiehenä EU- ja kilpailuoikeus- sekä yrityskaupat -asiantuntijaryhmissä. Valmet Automotivella Liljeroos vastaa konsernin lakitoiminnoista ja on yhtiön hallituksen sihteeri.

Jyrki Nurmi
Akkuliiketoiminnan (EVS) johtaja

Jyrki Nurmi on Valmet Automotiven akkuliiketoiminnan (EVS) johtaja. Nurmi on työskennellyt yrityksessä yli 30 vuotta, ja hänen vahva johtajuusosaamisensa sekä pitkä kokemus kansainvälisistä verkostoista ja eri kulttuureista ovat tuoneet hänen vastuulleen useita Valmet Automotiven historian tärkeimpiä tuotantoprojekteja Porschen, Fiskerin ja Mercedes-Benzin kaltaisten asiakkaiden parissa. Nurmen ydinosaaminen kattaa tuotantoteknologian, tuotantoprosessit ja näiden kehittämisen osa-alueet. Nurmen johdolla Valmet Automotive on käynnistänyt jo kolme akkutehdasta. Ensimmäinen otettiin käyttöön Salossa 2019, lisäksi yhtiöllä on akkutehtaat Uudessakaupungissa ja Saksan Kirchardtissa. Jyrki Nurmi on opiskellut tekniikkaa ja täydentänyt osaamistaan MBA-tutkinnolla.

Dr. Peter Ohm
konsernin operatiivisen suunnittelun ja kestävän kehityksen johtaja

Dr. Peter Ohm siirtyi elokuussa 2022 Valmet Automotiven palvelukseen. Hän vastaa operatiivisesta suunnittelusta ja kestävästä kehityksestä konsernitasolla. Ohm on opiskellut konetekniikkaa Dortmundin yliopistossa ja väitellyt tuotantotekniikan alalta niinikään Dortmundissa. Ohmilla on laaja johtajakokemus auto- ja ympäristöteknologian johtavissa yrityksissä. Ennen aloittamistaan Valmet Automotivella hän työskenteli teknologiajohtajana Johann Borgersilla, joka on autoteollisuuden Tier 1 -toimittaja. Lisäksi hän on toiminut muun muassa tuulimyllyvalmistaja Winergyn vaihteistoja valmistavan osaston johtajana.

Juha Torniainen
talousjohtaja

Juha Torniainen aloitti Valmet Automotiven talousjohtajan tehtävässä kesäkuussa 2018. Hän siirtyi pois yrityksestä helmikuussa 2023, mutta palasi talousjohtajan tehtävään jälleen tammikuussa 2024. Torniaisen tehtävän keskeiset tavoitteet liittyvät yrityksen talousjohdon ja taloudellisen suorituskyvyn kehittämiseen, kassavirtaan sekä yrityksen kasvun edellyttämän rahoituksen järjestelyihin. Hänellä on yli 25 vuotta kokemusta talouden ja muiden alojen hallintotehtävistä varsinkin kansainvälisesti toimivissa auto- ja elektroniikkateollisuuden valmistavissa yrityksissä. Ennen siirtymistään Valmet Automotiveen Torniainen toimi talousjohtajana PKC Group Oyj:ssä. Torniaisella on talousalan tutkinto Helsingin Kauppakorkeakoulusta.