Olaf Bongwald
konsernin toimitusjohtaja

Olaf Bongwald on toiminut Valmet Automotive -konsernin toimitusjohtajana heinäkuusta 2018 alkaen. 52-vuotias huippujohtaja on siitä saakka edistänyt uuden yritysstrategian käyttöönottoa: Valmet Automotive, joka on yksi maailman johtavista sopimusvalmistajista, Tier 1 -toimittaja kattojärjestelmissä sekä haluttu teknisten suunnittelupalvelujen toimittaja, laajentaa toimintojaan tavoitteenaan vakiinnuttaa asemansa sähköisen liikenteen johtavana palveluntarjoajana.  Olaf Bongwald siirtyi Valmet Automotivelle American Axle -yrityksestä, jossa hän toimi Driveline Europe -divisioonan johtajana. Aiemmin Bongwald toimi 18 vuotta Magnan palveluksessa useissa ylemmän liikkeenjohdon tehtävissä. Viimeksi hänen vastuullaan oli maailmanlaajuinen Magna Electronics -liiketoimintaryhmä, ja hän kuului Magna Powertrainin globaaliin ylempään johtoryhmään.

Charlotte Caswell
konsernin henkilöstötoimintojen johtaja

Charlotte Caswell aloitti henkilöstöjohtajana 1. tammikuuta 2019. Saksassa pitkään asunut syntyperäinen britti on toiminut urallaan lukuisissa johtotehtävissä ennen tuloaan Valmet Automotivelle. Hänellä on laaja-alaista kokemusta henkilöstöstrategioista ja -kehittämisestä, rekrytoinnista, henkilöstöhallinnosta ja johtotehtävistä. Charlotte Caswell on työskennellyt autoteollisuudessa yli seitsemän vuotta. Ennen Valmet Automotivea Caswell työskenteli American Axle -yrityksessä yli viisi vuotta, joista lähes viisi kului HR Director Europe -johtajan tehtävässä. Caswellin ja koko johtoryhmän tärkeimpiä tavoitteita on kehittää Valmet Automotivea eteenpäin yrityksenä, jolla on yhteinen strategia ja kulttuuri sekä yhteiset prosessistandardit, -menetelmät ja -järjestelmät. Caswell aikoo tehtävässään jatkaa tämän ajattelumallin kehittämistä konsernitasolla sekä tukea neljää liiketoiminta-aluetta HR-asioissa.

Remigiusz Grześkowiak
katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan johtaja

Remigiusz Grześkowiak on työskennellyt Valmet Automotivella vuodesta 2012. Hän aloitti tehtaanjohtajana Zaryn tehtaalla, jossa valmistetaan avoautojen kattojärjestelmiä sekä kinemaattisia järjestelmiä autoteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2018 hän sai vastuulleen koko kattojen ja kinemaattisten järjestelmien liiketoiminta-alueen, jolla on toimipaikat sekä Saksassa että Puolassa. Ennen tuloaan Valmet Automotivelle Grześkowiak toimi useissa prosessikehittämiseen ja tuotteiden ja prosessien laatuun liittyvissä tehtävissä Dr Schneider Automotivella Puolassa yli kymmenen vuoden ajan. Grześkowiak on opiskellut tuotantotaloutta ja elektroniikkaa Saksassa ja Puolassa.

Christian Kleinhans
konsernin liiketoiminnan kehitysjohtaja

Christian Kleinhans siirtyi Valmet Automotive -konserniin Berylls Strategy Advisorsista heinäkuussa 2017. Aluksi hän toimi Senior Advisor Business Development -tehtävässä ennen siirtymistään konsernin kehitysjohtajaksi tammikuussa 2018. Tuotantotaloudesta valmistunut Kleinhans aloitti uransa tutkimus- ja kehitystehtävissä Daimlerilla vuonna 1993. Vuonna 1997 hän siirtyi ylimmän johdon konsultointipalveluihin ja työskenteli Oliver Wymanilla lähes 14 vuotta, viimeksi Global Automotive Practice -kumppanina. Vuoden 2010 lopussa hän perusti konsulttiyrityksen nimeltä Berylls Strategy Advisors. Pääpainona siellä – ja aiemminkin – oli kehittää strategioita ja uusia liiketoimintamalleja autoteollisuudelle. Vuodesta 2008 Kleinhans on työskennellyt tiiviisti sähköisen liikenteen ja sen autoteollisuudelle tuottamien disruptiovaikutusten parissa.

René Kohl
konsernin ICT-johtaja

René Kohl on toiminut Senior Vice President Group ICT -tehtävässä 1. syyskuuta 2019 alkaen. Kohl aloitti uransa tieto- ja viestintäteknologian alalla SAP AG:llä Walldorfissa, Saksassa. Hän työskenteli siellä autoteollisuuden konsultointitehtävissä noin kahdeksan vuotta ja vastasi myös useista kansainvälisistä projekteista. Hän siirtyi Magna Internationalille Senior Program Manager -johtajaksi vuonna 2007 ja perusti PMOKP:n (Project Management Organization Kohl + Partner) lokakuussa 2013. Hän toimi yrityksen toimitusjohtajana ennen siirtymistään Valmet Automotivelle. René Kohlilla on sekä liiketalouden että kansantaloustieteen tutkinnot ja projektinhallinnan PMO-sertifikaatti.

Jaakko Liljeroos
konsernin lakiasiainjohtaja

Jaakko Liljeroos aloitti Valmet Automotive -konsernin lakiasiainjohtajana syyskuussa 2020. Ennen siirtymistään Valmet Automotivelle hän on toiminut yritysjuristina kymmenen vuoden ajan, muun muassa Cramo Plc:n päälakimiehenä ja Stora Enson pakkauskartonki-liiketoiminnan lakiasioista vastaavana lead counselina. Lakimiesuransa Liljeroos aloitti työskentelemällä neljä vuotta asianajotoimisto Castrén & Snellmanin lakimiehenä EU- ja kilpailuoikeus- sekä yrityskaupat -asiantuntijaryhmissä. Valmet Automotivella Liljeroos vastaa konsernin lakitoiminnoista ja on yhtiön hallituksen sihteeri.

Jyrki Nurmi
sähköisen liikenteen ratkaisujen johtaja

Jyrki Nurmi on Valmet Automotive -konsernin EV Systems -liiketoimintalinjasta vastaava johtaja. Nurmi on työskennellyt konsernissa yli 30 vuotta, ja hänen vahva johtajuusosaamisensa ja pitkä kokemuksensa kansainvälisistä verkostoista ja vieraista kulttuureista ovat tuoneet hänen vastuulleen joitakin Valmet Automotiven historian tärkeimpiä tuotantoprojekteja Porschen, Fiskerin ja Daimlerin kaltaisten asiakkaiden parissa. Nurmen ydinosaaminen kattaa tuotantoteknologian, tuotantoprosessien ja niiden kehittämisen osa-alueet. Tällä hetkellä Nurmi tiimeineen on käynnistämässä Salon akkutehdasta. Siitä tulee jälleen yksi Valmet Automotiven historian virstanpylväs ja upea saavutus Nurmen johtamalle kansainväliselle tiimille. Nurmi on opiskellut tekniikkaa ja täydentänyt osaamistaan MBA-tutkinnolla.

Pasi Rannus
valmistusliiketoiminnan johtaja

Pasi Rannus on johtanut valmistuksen liiketoimintalinjaa vuodesta 2018. Hän on luonut yli 20 vuotta kestäneen uran autoteollisuudessa, jossa hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti tuotantotekniikka ja prosessien kehittäminen, jotka edustavat Valmet Automotiven ydinosaamista. Uransa aikana hän työskenteli useita vuosia komennuksilla  Saksassa ja Yhdysvalloissa, joissa hän vastasi asiakassuhteista ja kehitti toimitusketjuja. Yhdysvaltoihin Rannus perusti Valmet Automotiven tytäryhtiön. Rannus tunnetaan siitä, että hän on helposti lähestyttävä ja käytännönläheinen johtaja, jonka sitoutumista toimialaan ja yritykseen arvostavat sekä asiakkaat että kollegat. Rannuksella on tekniikan tutkinto ja MBA Turun yliopistosta.

Juha Torniainen
konsernin talousjohtaja

Juha Torniainen aloitti Valmet Automotivella talousjohtajana kesäkuussa 2018. Hänen tärkeimpiä tavoitteitaan yrityksessä ovat siitä lähtien olleet konsernitalouden kehittäminen, kassavarojen kasvattaminen ja tulevaisuuden kasvun rahoitus. Torniaisella on yli 25 vuoden kokemus rahoituksesta, konsernitaloudesta sekä yleisestä liikkeenjohdosta enimmäkseen globaaleissa auto- ja elektroniikkateollisuuden tuotantoyhtiöissä. Viimeksi hän toimi Chief Financial Officerin tehtävässä PKC Group Oyj:ssä, jonka intialainen Motherson Sumi Systems Limited osti alkuvuonna 2017. Torniaisella on kauppatieteen maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.