Valmet Automotiven kestävä kehitys koostuu ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesti kestävästä liiketoiminnasta. Tarkastelemme siis toimintamme suoria vaikutuksia sekä arvoa, jota luomme yhteiskunnalle, asiakkaille sekä toimittajaverkostollemme.

Kestävä kehitys on teema, joka koskettaa jokaista Valmet Automotiven henkilöstön jäsentä. Siksi työstämme aihetta yhteistyönä, ottamalla kaikki mukaan. Aihe myös koetaan läheiseksi ja kiinnostavaksi, sillä ihmiset haluavat vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä esiin.

Valmet Automotive toimii alalla, jossa kestävä kehitys on jo pitkään ollut tekoja, ei vain puheita. Meidän itsemme lisäksi myös asiakkaamme ovat kiinnostuneita siitä, mitä me teemme kestävään kehitykseen liittyen – se on yhä tärkeämpi osa kilpailukykyämme. Olemme jo vuosien ajan tehneet paljon, sillä meidät on palkittu useaan kertaan valtakunnallisesti esimerkiksi energiansäästöstä, työllistämisestä ja henkilöstöpolitiikastamme.

Olemme rakentaneet toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Valmet Automotive täyttää muun muassa ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvien ISO-standardien vaatimukset, toteutamme kestävään kehitykseen, työkykyyn ja -turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen sekä henkilöstön tasavertaisuuteen liittyviä politiikkoja ja sitoudumme toimintaperiaatteisiimme sekä edellytämme kumppaneidemme sitoutuvan vastaaviin periaatteisiin. Lisäksi kestävän kehityksen tiimimme vastaa kestävän kehityksen edistämisestä koko konsernissamme.

Perustamme kaiken toimintamme rehellisyyteen ja vastavuoroiseen kunnioitukseen. Täytämme toiminnassamme aina lain vaatimukset ja kilpailemme reilun pelin hengessä. Varmistamme myös tasa-arvon toteutumisen ja investoimme työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen. Nämä periaatteet varmistavat, että Valmet Automotive on innovatiivinen, vastuullinen ja laadukas palveluntarjoaja ja turvallinen työpaikka.