Valmet Automotive paransi merkittävästi toimintansa kannattavuutta vuonna 2018 ja kasvatti samalla voimakkaasti liikevaihtoaan. Kasvun taustalla oli Uudenkaupungin autotehtaan ennätystasolle noussut henkilöautovalmistus.

Liikevaihto kasvoi 20 prosentilla ja kannattavuus parani merkittävästi

Valmet Automotiven myynnin kasvu vuonna 2018 nosti yrityksen liikevaihdon 662,6 miljoonaan euroon, mikä vastaa 20 % kasvua vuodesta 2017. Valmet-Automotive pystyi samalla parantamaan toimintansa kannattavuutta ja liikevoitto oli 17,8 miljoonaa euroa eli 3 % liikevaihdosta (vuoden 2017 liiketappio oli -22.9 miljoona euroa eli -4 % liikevaihdosta). Vuoden 2017 liiketappio sisälsi noin 10 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät Saksan suunnitteluliiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Vuoden 2018 tulos ei sisällä kertaluonteisia kuluja.

Kannattavuuden paraneminen liittyi ennen kaikkea autotuotannon valmistusmäärän kasvuun ja parantuneeseen tehokkuuteen. Lisäksi yrityksen muut liiketoimintalinjat (suunnittelupalvelut sekä katto- ja kinematiikkajärjestelmät) edistyivät suunnitelmien mukaisesti. Valmet Automotive suunnittelee käynnistävänsä vuoden 2019 aikana uuden liiketoimintalinjan – EV Systems eli sähköisen liikenteen ratkaisut – joka keskittyy akkujärjestelmiin. Investoinnit jatkuivat korkealla tasolla vuonna 2018. Merkittäviä investointeja tehtiin Mercedes-Benzin A-sarjan tuotantoon sekä Uudenkaupungin autotehtaan kapasiteetin kehittämiseen.

Tuotantoennätys 110 000 autoa

– 2018 oli meille jatkuvan kasvun ja parantuneen kannattavuuden vuosi. Vuoden aikana käynnistimme Mercedes-Benzin uuden A-sarjan tuotannon, valmistimme jo 100 000. Mercedes-Benz GLC-katumaasturin, nimitimme uuden toimitusjohtajan ja juhlistimme yrityksemme 50-vuotista taivalta. Lisäksi teimme vuonna 2018 uuden tuotantoennätyksen 110 000 autolla. Valmet Automotive on tehnyt henkilöautosta yhden Suomen tärkeimmistä vientituotteista, kertoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Myönteiset näkymät vuodelle 2019

– Vuoden 2018 aikana Valmet Automotive kehitti toimintansa tehokkuutta ja säilytti vahvan markkina-asemansa. Perustamisestaan lähtien vuonna 1968 yrityksemme on panostanut korkean arvoluokan autojen laadukkaaseen valmistukseen, ja nyt laajennamme aktiivisesti tarjontaamme suunnittelupalveluihin, tulevaisuuden sähköisen liikenteen ratkaisuihin sekä avoautojen kattojärjestelmiin ja kinemaattisiin ratkaisuihin. Odotamme Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon tehokkuuden ja taloudellisen tuloksen jatkuvan vahvana edelleen, ja viemme Salon akkutehdasprojektia suunnitellusti eteenpäin. Olemme sitoutuneet tarvittaviin investointeihin akkujärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan laajentamiseksi. Yrityksemme tärkein osatekijä on osaava, joustava ja innovatiivinen henkilöstö, joka on toteuttanut vuoden 2018 hienot saavutuksemme. Haluankin kiittää lämpimästi kaikkia Valmet Automotiven henkilöstön jäseniä, toteaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Tilinpäätös

Valmet Automotive -konserni laatii tilinpäätöksensä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) laskentaperiaatteiden mukaisesti ja konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 (myyntituotot asiakassopimuksista) laskentaperiaatteen 1. tammikuuta, 2018 alkaen ja tilinpäätöksen tiedot on takautuvasti oikaistu vastaamaan uutta laskentaperiaatetta vuoden 2017 osalta. IFRS 15 laskentaperiaatteen käyttöönoton siirtymävaikutus konsernin omaan pääomaan oli negatiivinen 14 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. IFRS 15:n negatiivinen siirtymävaikutus omaan pääomaan liittyy pääosin ajoneuvojen valmistustoimintaan. Negatiivinen siirtymävaikutus kirjautuu tulokseen tulevina tilikausina. IFRS 15:lla oli vaikutusta myös Valmet Automotiven liikevoittoon. Liikevoitto ilman IFRS 15 vaikutusta oli 14,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 (17,8 miljoonaa euroa IFRS 15 vaikutus mukaan lukien) ja -20,2 miljoonaa euroa vuonna 2017 (-22,9 miljoonaa euroa IFRS 15 vaikutus mukaan lukien).

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivulla.

Lisätietoja:

Juha Torniainen, talousjohtaja, Valmet Automotive
040 570 8871
juha.torniainen(at)valmet-automotive.com

www.valmet-automotive.com   Facebook   LinkedIn   Twitter

Valmet Automotive tuottaa suunnittelu- ja valmistuspalveluja, sähköisen liikkumisen ratkaisuja sekä avoautojen kattojärjestelmiä. Erikoisalaamme ovat korkean arvoluokan henkilöautot, sähköiset ajoneuvot ja avoautot. Palveluksessamme on 6000 osaajaa Suomessa, Saksassa, Puolassa ja Espanjassa.