EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lehdistötiedote 1.11.2022, kello 12.00

Valmet Automotive Oyj:n hallitus on tänään 1.11.2022 päättänyt olla aloittamatta yhtiön suunniteltua listautumisantia. Vaikka institutionaalisten sijoittajien alustava kiinnostus oli vahvaa, suunnitellulle listautumisannille ei ollut edellytyksiä vallitsevissa markkinaolosuhteissa, mikä johtui tämänhetkisestä heikosta pääomamarkkinasentimentistä listautumisia kohtaan sekä autoteollisuuden ja yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuksista. Suunnitellun listautumisannin sijaan yhtiö tutkii muita rahoitusvaihtoehtoja kasvustrategiansa tukemiseksi autoteollisuuden sähköistymisen edetessä.

Lisätietoja:

Jarkko Sairanen, hallituksen puheenjohtaja, Valmet Automotive
Olaf Bongwald, toimitusjohtaja, Valmet Automotive
soittopyynnöt Nadja Doyle, puh. 050 317 0538

Mediakyselyt:
Maiju Röysky, Miltton
maiju.roysky@miltton.com
puh. 050 574 7028

Tärkeää tietoa
Tämän tiedotteen jakelu voi tietyissä valtioissa olla lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaettavaksi tai lähetettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopaperit, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen muutosten mukaisesti (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä niitä saa siten tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain ja sovellettavien Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakien mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.