Olaf Bongwald
Toimitusjohtaja, Valmet Automotive
(Top Company Guide, 2021):

Valmet Automotive otti koronavuonna 2020 merkittävän kehitysaskeleen ja muuttui perinteisestä ajoneuvojen sopimusvalmistajasta yhdeksi sähköisen liikenteen johtavista järjestelmätoimittajista. Vuoden kohokohta oli uutinen akkutehtaan rakentamisesta Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen. Mutta paljon muutakin positiivista tapahtui vuoden aikana – ja tapahtuu jatkossakin…

“The Fast Lane to Future Vehicles” – ohituskaista tulevaisuuden ajoneuvoihin – on Valmet Automotiven lupaus, joka määrittelee yrityksen strategisen tavoitteen. Yritys on yksi sähköisen liikenteen ratkaisujen johtavista toimittajista. Tavoite koskee kaikkia kolmea liiketoimintalinjaa: Manufacturing (ajoneuvojen valmistus), Roof & Kinematic Systems (katto- ja kinemaattiset järjestelmät) sekä EV Systems (sähköisen liikenteen ratkaisut). Viimeksi mainittu tarjoaa yritykselle tällä hetkellä suurinta kasvupotentiaalia, ja akkuliiketoiminnassa Valmet Automotive kehittyy nopeasti järjestelmätoimittajaksi. EV Systems -liiketoimintalinjan taloudelliset tavoitteet on määritelty selkeästi: seuraavien viiden vuoden aikana Valmet Automotive -konsernin liikevaihto kasvaa yli miljardiin euroon. Myynnin huima kasvu perustuu ennen kaikkea akkujärjestelmiin.

Sähköinen liikenne on tämän päivän liiketoimintaa

Valmet Automotiven sähköiseen liikenteeseen liittyvät tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia. Taustana on toimialan disruptio, muutos perinteisistä polttomoottoreista sähköisiin voimalinjoihin. Kyse ei ole enää vain toiveista tai tyhjistä puheista, vaan liiketoiminnasta, joka tapahtuu tässä ja nyt.

Valmet Automotiven historia sähköisen liikenteen parissa on poikkeuksellisen pitkä. Jo vuonna 2008 yritys valitsi yritysstrategiansa perustaksi liikenteen sähköistymisen, ja aloitti pian sähköajoneuvojen sarjavalmistuksen Think Cityn ja Fisker Karman kanssa. Valmet Automotive osallistui myös Fisker Karman kehitystyöhön, mutta auto oli aikaansa edellä, ja menestys markkinoilla jäi vaisuksi. Valmet Automotive jatkoi kuitenkin työtä sähköisten voimalinjojen ja korkeajänniteakkujen parissa. Vuonna 2017 kiinalainen akkujätti CATL tuli Valmet Automotiven osaomistajaksi, ja samana vuonna yritys päätti panostaa sähköajoneuvojen akkujärjestelmiin.

Valmet Automotiven nopea muutos

Valmet Automotive on valmistautunut toimialan muutokseen muun muassa vahvistamalla johtoryhmäänsä merkittävästi. Johtoryhmässä (Group Management Team) on nyt johtajia, joilla on sekä kokemusta kansainvälisesti toimivista autoalan yrityksistä että näyttöä muutosjohtamisen osaamisesta ja sähköisen liikenteen vaatimusten syvällisestä ymmärtämisestä. Johtoryhmä myös vauhdittaa Valmet Automotiven muutosta. Lista viimeaikaisista toimenpiteistä on vaikuttava:

  • EV Systems -liiketoimintalinjan perustaminen vuoden 2018 lopulla
  • Salon akkutehtaan rakentaminen vuoden 2019 alussa ja tuotannon käynnistyminen saman vuoden loppupuolella
  • Akkutestauskeskuksen rakentaminen Bad Friedrichshalliin, Saksaan kesällä 2019 ja toiminnan käynnistäminen alkuvuodesta 2020 sekä keskuksen laajentaminen
  • Akkujärjestelmiin liittyvän tuotekehitystoiminnan uudelleenjärjestely kesällä 2020
  • Valmet Automotive -konsernin ensimmäisen kestävän kehityksen raportin julkaisu 2020
  • Salon akkutehtaan laajennustyö 2020
  • Päätös rakentaa yrityksen toinen akkutehdas Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen, tuotannonaloitus vuoden 2021 loppupuolella
  • Päätös rakentaa yrityksen kolmas akkutehdas Saksaan

Valmet Automotive on luopunut perinteisten ajoneuvojen ja polttomoottoreiden kehitystyöstä ja niihin liittyvistä palveluista. Nyt yritys keskittyy kehitystoiminnassa akkujärjestelmiin, katto- ja kinemaattisiin järjestelmiin sekä tuotantotekniikkaan.

Hyviä uutisia jatkuvana virtana

Valmet Automotive on yksi Suomen näkyvimmistä teknologiateollisuuden toimijoista, ja yritys pysyi median otsikoissa läpi koko vuoden 2020. Syynä olivat yhtiön lukuisat strategiset päätökset ja toteutetut toimenpiteet. Kun talousuutiset olivat enimmäkseen synkkiä, Valmet Automotive julkisti toistuvasti hyviä uutisia. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas käynnisti 400 henkilön rekrytointikampanjan samalla kun työllisyysuutiset tavallisesti keskittyivät lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Toki myös Valmet Automotivella oli haasteita, kun korona hidasti talouden rattaita. Rajoja suljettiin ja toimitusketjut pysähtyivät. Valmet Automotivelle tämä merkitsi viikkoja kestävää tuotannon tilapäistä pysäytystä ja lomautuksia Uudessakaupungissa, Salossa ja Zaryn tehtaalla Puolassa, jossa yritys valmistaa katto- ja kinemaattisia järjestelmiä.

Strategia loi luottamusta koronakriisin aikana

Samalla kun tuotantotoiminta oli pysähtynyt koronapandemian vaikutusten vuoksi, yritys työskenteli rahoituksen turvaamiseksi. Tässä tilanteessa sähköiseen liikenteeseen keskittyvä strategia loi luottamusta. Salon akkutehtaan sekä Bad Friedrichshallin akkutestauskeskuksen toiminta oli alkanut erittäin jouhevasti jo ennen pandemiaa. Lisäksi Valmet Automotiven palvelukokonaisuus, jonka osina ovat akkujen kehitystyö, testaus ja valmistus sekä Uudenkaupungin autotehtaan kyky valmistaa sähköajoneuvoja vakuutti omistajat ja rahoittajat, ja tarvittava rahoitus järjestyi.

Kehitys vie järjestelmätoimittajaksi

Tavoitteidensa saavuttamiseksi Valmet Automotive kulki toimialallaan vahvasti vastavirtaan. Yritys ei ryhtynyt irtisanomisiin, vaan hoiti pandemian vaikutukset lomautuksilla ja esimerkiksi Saksassa lyhennetyillä työajoilla. Konsernitasolla työt jatkuivat normaalisti henkilöillä, joiden tehtävät liittyivät sähköajoneuvostrategian toteutukseen tai organisaation kehittämiseen. Kriisitunnelmien sijaan organisaatiota päivitettiin nopeasti yrityksen sähköistä tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämä oli vahva osoitus yrityksen sisusta, joka tuotti myös tuloksia. Salon akkutehtaan tuotanto käynnistyi hämmästyttävän nopeasti ja vaivattomasti, ja samaan tapaan alkoi tehtaalle tulla tilauksia. Aluksi tilaukset liittyivät akkujen sopimusvalmistukseen. Valmet Automotiven tavoitteena on kuitenkin alusta alkaen ollut toimia akkujen järjestelmätoimittajana. Tarvittiin vielä oikeanlainen sopimus.

Uudenkaupungin akkutehtaan rakentaminen käynnistyy

Jo kesällä 2020 Valmet Automotive pääsi tavoitteeseensa: yritys allekirjoitti sopimuksen saksalaisen autonvalmistajan kanssa korkeajänniteakun kehittämisestä ja valmistamisesta. Sopimus oli Valmet Automotivelle erittäin tärkeä, sillä sen myötä ovi avautui akkujen järjestelmätoimittajaksi. Nyt Valmet Automotivella oli ensimmäistä kertaa vastuu sähköauton ajoakun kehittämisestä ja tuotannosta. Sopimus piti sisällään niin akkupakettien rakentamisen kuin kennomoduulien kokoonpanon, ja ensimmäistä kertaa Valmet Automotive vastaisi akun lisäarvoketjun keskeisistä osista – akkukonseptista ja sarjatuotantokehityksestä, simuloinneista ja testauksesta sekä alihankintaketjun hallinnoinnista ja tuotannosta.

Sopimus on mittava ja siihen liittyvä tuotanto käynnistyy 2024. Sen merkitys on Valmet Automotivelle valtava ja se muokkaa yrityksen toimintaa tulevina vuosina. Esimerkiksi Uudessakaupungissa on kypsytelty jo pidempään suunnitelmaa, joka kulkee nimellä Visio Uki 2025. Kyse on suunnitelmista, joilla tehdasaluetta kehitetään edelleen. Uudenkaupungin tehdas on Valmet Automotiven ydin, jossa työskentelee ylivoimaisesti suurin osa yrityksen henkilöstöstä. Tavoitteena on monipuolistaa tehtaan toimintaa, ja akkujen suursarjatuotanto palvelee tätä tarkoitusta erinomaisesti.

Yksi johtavista akkujärjestelmien toimittajista

Uudenkaupungin akkutehtaan rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2021, ja tehtaan tuotanto käynnistyy jo vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kun yrityksen tuotantokapasiteetti on satoja tuhansia akkupaketteja vuodessa, Valmet Automotivesta on nopeasti tullut yksi johtavista akkujärjestelmien valmistajista. Akkutehtaan rakentaminen autotehtaan yhteyteen merkitsee akkujen ja autojen, niin hybridien kuin täyssähkömallien, valmistamista samassa paikassa. Tämä puolestaan tarjoaa entistä enemmän joustavuutta Uudenkaupungin tehtaan toimintaan. Tehtaalla valmistetaan jo hybridimalleja, ja sen päivitetyllä tuotantolinjalla voidaan rakentaa autoja millä tahansa voimalinjalla. Autojen ja akkujen valmistamisen yhdistävää toimipaikkaa ei Valmet Automotiven lisäksi ole kenelläkään muulla autoteollisuuden palveluntarjoajalla. Asia on merkityksellinen myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Ratkaisulla voidaan välttää raskaiden akkupakettien kuljetuksia ja hyödyntää toimintojen synergioita periaatteella ”kaikki samasta paikasta, samalta toimittajalta”.

Ensimmäisellä akkujen järjestelmätoimittajasopimuksella oli vaikutuksia myös Suomen rajojen ulkopuolella: Salon ja Uudenkaupungin akkutehtaiden lisäksi päätettiin vielä kolmannen akkutehtaan rakentamisesta, tällä kertaa Saksaan.

Kaiken kaikkiaan järjestelmätoimittajasopimuksella on valtava ja innostava vaikutus koko yritykseen. Se on myös näkyvä osoitus johtoryhmän toisen projektin tärkeydestä ja onnistumisesta: koko konsernin laajuisten prosessien optimoinnista yhteisen yrityskulttuurin pohjalta.

Vuonna 2018 Valmet Automotive -konserni oli olemassa paperilla, mutta sen osat eivät muodostaneet odotettua kokonaisuutta. Käytännössä konserni muodostui kolmesta melko itsenäisesti toimivasta yrityksestä: ajoneuvovalmistuksesta Suomessa, avoautojen kattojärjestelmistä Saksassa ja Puolassa sekä suunnittelupalveluista Saksassa.

Yrityskulttuurin luominen

Keskikokoinen palveluntarjoaja ei voi menestyä tämän päivän autoteollisuudessa, jos sen henkilöstöllä ei ole yhteistä näkemystä toiminnan tavoista ja tavoitteista. Tästä syystä johtoryhmä on panostanut vahvasti yhteisen yrityskulttuurin luomiseen ja jalkauttamiseen. Valmet Automotiven yrityskulttuuri perustuu viiteen sitoumukseen: anna arvostusta, osoita yrittäjähenkeä, toteuta lupaukset, johda omaa työtäsi ja opi jatkuvasti. Sitoumukset eivät ole muotoiltuja vastauksia nykyajan vaatimuksiin, vaan ne muodostavat konkreettisen perusta koko yrityksen toiminnalle ja toimintatavoille.

Sama pätee myös yrityksen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas toimii hiilineutraalisti jo vuoden 2021 lopulla. Valmet Automotivelle kestävä kehitys on jatkuvia käytännön tekoja. Mikään yritys ei voi puhua uskottavasti vastuullisista tuotteista, jos niitä ei valmisteta vastuullisella tavalla.

Valmet Automotiven sähköiseen liikenteeseen tukeutuva strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat muokanneet yritystä ja osoittavat sen suunnan tulevaisuuteen. Akkujen valmistuksesta kehittyy autonvalmistuksen oheen nopeasti yrityksen toinen tukijalka. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi molemmat liiketoimintalinjat ovat yhä vahvemmin toisiinsa sitoutuneita.

Myös kolmas liiketoimintalinja, katto- ja kinemaattiset järjestelmät, kasvaa vahvasti. Liiketoimintalinja on avoautojen kattojen järjestelmätoimittaja, ja sähköisen liikenteen ratkaisuilla on tärkeä rooli tälläkin toimialalla. Valmet Automotive laajentaa liiketoimintalinjan tarjontaa kinemaattisten järjestelmien suuntaan, sillä ne tarjoavat merkittävää kasvupotentiaalia esimerkiksi sähköautojen ajomatkaa pidentävillä ratkaisuilla.

Valmet Automotive pitää lupauksensa

Kaiken edellä kerrotun perusteella on realistista odottaa yrityksen liikevaihdon nousevan yli miljardin euron vuonna 2025. Kasvua siivittää nykyisten toimintojen vahva kassavirta sekä uudet valmistussopimukset ja tuotantokapasiteetin kasvu. Valmet Automotiven omistajat ovat avoimia uusille sijoittajille, jotka haluavat tukea yrityksen kannattavaa kasvua kohti sähköistä liikennettä. Luotettavalle kumppanille on nyt autoteollisuudessa runsaasti kasvumahdollisuuksia, ja Valmet Automotive pitää lupauksensa – se on todellakin The Fast Lane to Future Vehicles.