Turun kauppakorkeakoulun Vuoden johtaja tunnustus myönnettiin tänä vuonna Valmet Automotiven Salon akkutehtaan johtaja Kimmo Suupohjalle. Kimmo vastaanotti tunnustuksen johtamiskoulutusyksikön Top Management Forum -tapahtumassa 7.3. Vuosittain jaettava palkinto nostaa esille hyvän johtajuuden merkitystä, sen piirteitä ja kannustaa johtajia itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Tunnuksen myöntänyt raati painotti Kimmon pitkää uraa ihmisten parissa.

  • Kimmo Suupohja on innostava johtaja, joka ravistelee lempeästi muutoksia arjen toimintoihin, herättelee alaistensa ajatuksia ja kannustaa tiimiään eteenpäin rohkeasti tulevaisuuteen luottaen, kertoi TuKKK:n johtamiskoulutusyksikön johtaja Ulla Heinonen.

Kimmo työskenteli 15-vuotiaana kesätöissä telakalla, jonka työympäristössä hän näki parannettavaa. Tästä syttyi kiinnostus prosessien parantamiseen. Myöhemmin erilaisissa haalarihommissa Kimmo oppi, miten ihmiset ajattelevat ja miten työelämä toimii. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1988. 28-vuotiaana Kimmo nousi yksikönjohtajaksi 400 henkilön Porin valimossa. Sieltä tie vei Turun televisiotehtaalle laatu- ja tuotantojohtajaksi ja lopulta toimitusjohtajaksi. Vuosituhannen vaihteessa Kimmo työskenteli Nokian globaalina laatujohtajana, kunnes hän siirtyi 2007 Hellalle tehtaanjohtajaksi 11 vuoden ajaksi.

  • Viimeiset kaksi vuotta kului muutosprojektin parissa, jossa tuotanto siirrettiin Romaniaan. Silloin oli käyttöä kaikelle sille ihmistuntemukselle, mitä minulle oli vuosien mittaan kertynyt. Muutoksen tavoitteet, aikataulu ja budjetti pitivät ihmisten tunteet silti huomioiden, Suupohja kertoo. Tämä jakso nostettiinkin esille myös Vuoden johtaja -tunnustusta mietittäessä.

Johtamisen ideologiassa hän nostaa esille pitkäaikaisen sukellusharrastuksensa.

  • Olen myös sukellusohjaajien kouluttaja. Sukeltaessa pitää todella huomioida, miten ihmiset saadaan oppimaan ja miten he käyttäytyvät eri tilanteissa, myös kriisin sattuessa. Haluan olla avoin ja helposti lähestyttävä, enemmän kuunteleva kuin itse puhuva johtaja. Olen mentoroinut eri alojen osaajia 14 vuoden ajan ja oppinut paljon johtamisesta ja ihmisten kohtaamisesta sekä siitä, miten luodaan molemmin puolinen luottamus ja terve usko omaan osaamiseen. Uskon, että kaikella tekemisellä on hyvä tarkoitus, mutta välillä se voi kääntyä huutamiseksi tai kyräilyksi. Tällöin on hyvä pysähtyä miettimään, mihin tällä käytöksellä pyritään.

Hyvässä johtamisessa kaiken lähtökohta ovat ihmiset. Kimmo toteaakin, että tuloksia saavat aikaan ihmiset, eivät koneet tai ohjelmat.

  • Olen opetellut tuntemaan ihmiset ympärilläni ja löytämään sen, missä kukin saa osaamisensa esille. Kun ihminen viihtyy, hänen tekemisessään on taivas rajana. Ongelmat taas syntyvät syyttelystä, omaan napaan tuijottamisesta ja toimintojen välisestä kamppailusta. Varmin keino tappaa luovuus ja innostuminen on mikromanageeraus. Hyvän johtajan pitää luottaa ihmisiin, ja antaa tarvittaessa tukea. Esimiehen tärkein tehtävä on näyttää suunta, sytyttää osaajat täyteen intoonsa ja tukea heitä tarvittaessa matkalla kohti yhteistä päämäärää.

Salon akkutehtaan johtajana Kimmo aloitti maaliskuussa 2022. Kimmo kertoo, että akkutehtaalla hänellä hyvä, kansainvälinen ja osaava tiimi. Tehtävä on vielä paljon, mutta ihmiset ovat motivoituneita ja innostuneita, ja jos haasteita tulee, avoimella keskustelulla voidaan aina selvittää, missä on vika.

  • Salon tehtaan yksi tämän vuoden teemoista on jatkuva parantaminen. Emme saa tuudittautua siihen, että asiat ovat hyvin. Voimme kehittyä ja olla joka päivä parempia toinen toisiamme kuunnelle ja yhteistyötä tehden.