Valmet Automotivella on tällä hetkellä käynnissä useita projekteja ja voidaankin todeta, että projektityöskentely on aina ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan iso osa tehtaamme ydintoimintaa. Joakim Roth työskentelee projektikoordinaattorina Project Management Office (PMO) osastolla, jossa hänen työpäivänsä kuluvat erinäisten projektien parissa.

 

Valmet Automotivella asentajana kesällä 2019 aloittanut Joakim päätyi sisäisen haun kautta Projektikoordinaattorin tehtäviin, ensin Trainee-nimikkeellä ja vuotta myöhemmin vakituisessa positiossa. Työtehtäviin kuuluu toimiminen VA:n projekteissa erilaisissa hallinnollisteknisissä tehtävissä, esimerkiksi projektien resurssienhallinnan, aikataulujen ja dokumentaation parissa niin sisäisesti kuin asiakasrajapinnassakin. Työhön kuuluu keskeisellä tavalla myös projektitoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden projektiosaajien kanssa.

Joakim työskentelee usein myös kotitoimistolla.

 

Miten kuvailisit projektityöskentelyä ja miten se mielestäsi eroaa perinteisestä tavasta tehdä töitä

Projektityössä yksikään päivä ei ole samanlainen. Projektit, sopimusosapuolet ja tilanteet vaihtuvat jatkuvasti, mikä luo dynaamisen työskentelyilmapiirin. Perinteistä työtä useammin projektityössä ollaankin ylittämässä osastojen välisiä rajoja. Projektien kulkua määrittelee korostuneesti aikataulu, joka sanelee puitteet jokaiselle työtehtävälle.

Minkälaista osaamista projektityössä mielestäsi vaaditaan

Koska projektityössä ollaan tavallista useammin ylittämässä osastojen välisiä rajoja, kokonaisuuksien hallinta ja ongelmanratkaisukyky on tärkeää. Näitäkin tärkeämpiä ovat hyvät yhteistyötaidot. Kokemukseni perusteella hankalistakin tilanteista on selvitty, kun tiimi puhaltaa yhteen hiileen ratkaisukeskeisellä mentaliteetilla.

 

”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus”, kuvataan projektiliiketoiminnan teoksessa. Projekti voidaan yleensä jakaa neljään päävaiheeseen; valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen. Projektin eri vaiheet työllistävät henkilöitä projektisuunnittelusta aina toteutusvaiheen tekijöihin ja tullaan tarvitsemaan monenlaista osaamista.

Ole rohkea ja kokeile uutta!