Valmet Automotiven henkilöstö on monikulttuurista ja moniammatillista. Henkilökunnastamme 25 % on naisia. Kysyimme heiltä, minkälaista on työskentely alallamme. Haastattelimme sekä auto- että akkutehtaillamme Uudessakaupungissa ja Salossa eri työtehtävissä työskenteleviä naisia.

 

Työskentely akkuliiketoiminnassa

Miia ja Satu Salon akkutehtaalta viihtyvät hyvin tehdasympäristössä. Miia työskentelee Production Supervisorina ja Satu on Senior Operations Supervisor. Molemmat ovat tehneet uraa teknisellä alalla jo ennen Valmet Automotivelle tuloaan, ja kokevatkin työympäristön itselleen luontevana. Miia ja Satu kokevat työympäristön kehittyneen modernisoitumisen ja tasa-arvokäsityksen kehittymisen myötä.

”En koe työskentelyä akkutehtaalla ja teknologiateollisuuden alalla mitenkään oudoksi. Tekniikka kiinnostaa ja pyrin pysymään mukana muuttuvan teknologian maailmassa”, Miia kertoo.

”Jos vertaa nykymaailmaa vaikkapa 20 vuoden takaiseen, se on muuttunut paljon tasa-arvoisemmaksi”, Satu pohtii.

Satu ja Miia Salon akkutehtaalta.

Työskentely autotehtaalla

Kysyimme myös Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöiltä heidän kokemuksiaan työskentelystä tehdasympäristössä. Osaaminen ja asenne ovat avainasemassa myös tällä alalla.

”Tiedostan, että yleisesti tekninen ala on miesvaltainen, mutta se ei mielestäni näy arjessa Valmet Automotivella. Itse ajattelenkin tekeväni työtä ihmisten kanssa, kiinnittämättä sukupuoliin sen suuremmin huomiota. Koen, että minua arvostetaan naisena ihan yhtä paljon ja minulla on yhdenvertaiset etenemismahdollisuudet urallani verrattuna mieskollegoihini. Koen, että täällä asenne, oppimishalukkuus ja kokemuksen kautta saatu osaaminen merkitsevät enemmän kuin muut tekijät”, kertoo autotehtaalla työskentelevä tiiminvetäjä.

Uudenkaupungin autotehtaan maalaamossa toimii osaston luottamushenkilönä ja työsuojeluasiamiehenä Satu, joka on työskennellyt Valmet Automotivella jo huikeat 22 vuotta. Hän toimii myös tehtaalla tehdashenkilöiden varatyösuojeluvaltuutettuna. Erilaisissa työtehtävissä maalaamossa toiminut Satu tuntee tehtaan ja sen eri osastot työntekijöineen hyvin.

”Varatyösuojeluvaltuutetun roolissa olen liikkunut paljon eri puolilla tehdasta ja päässyt vaikuttamaan asioihin myös muilla osastoilla. Työkavereilla on ollut minulle aina todella iso merkitys. Luottamustehtävässä parasta on ihmisten kohtaaminen ja erilaisten ihmisten kanssa yhteistyön tekeminen. Yhteistyössä työantajan edustajien kanssa yritetään löytää ratkaisuja, kehittää ja parantaa työyhteisöä sekä työssä viihtymistä”, Satu kertoo.

Töiden lisäksi Sadulle näköalapaikan teolliselle alalle tarjoaa Teollisuusliiton hallituksessa toimiminen.

”Olen myös Teollisuusliiton hallituksen jäsen ja hallituksen jäsenistä suurin osa on miehiä. Liiton jäsenistä naisia on n. 24 % eli suunnilleen samassa suhteessa kuin tehtaallakin. En tiedä miksi naisia on hakeutunut tehtaalle vähemmän töihin, koska naiset soveltuvat alalle ja jokaisen osaston töihin siinä missä miehetkin, tuoden erilaista näkökulmaa työpaikalle. Mielestäni monikulttuurinen ja moniammatillinen työyhteisö auttaa meitä saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset”.

Satu Uudenkaupungin autotehtaalta.

Miksi useampi nainen ei hakeudu teknologiateollisuuden alalle?

Kysymykseen ei tunnu olevan yksiselitteistä vastausta. Salon akkutehtaalla Quality and HSE Directorina työskentelevä Soili ei näe estettä sille, miksi useampi nainen ei voisi työllistyä alalle. Hänellä on pitkä kokemus teknologiateollisuuden alalla työskentelystä, niin Suomessa kuin ulkomailla, ja myös johtotason roolit erilaisissa työyhteisöissä ovat tulleet tutuiksi.

”Minulle ei ole koskaan kukaan sanonut, että en osaisi tai voisi tehdä jotain, koska olen nainen. Olen vahvasti sitä mieltä, että työnsä tekemällä ja ammattitaitonsa osoittamalla pärjää kuka tahansa missä tahansa. Viimeiset reilu 15 vuotta olen työskennellyt esihenkilönä yrityksissä, joissa suurin osa johtoryhmän jäsenistä on miehiä. Työskentelin esimerkiksi Saksassa yli 20 vuotta useamman yrityksen johtoryhmässä, usein ainoana naisena. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään vaikuttanut työskentelyyni, koska näen työkaverit työkavereina sukupuolesta riippumatta”, Soili kommentoi.

Soili toimii Quality and HSE Directorina akkuliiketoiminnassa.

 

Susanna työskentelee Uudenkaupungin tehtaalla Chemical Category Lead -positiossa. Category Leadin työnkuvaan kuuluu kategoria-ajattelun strateginen kehitys, joka on vielä melko uutta Valmet Automotivella. Teknologiateollisuusalan jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen ovatkin Susannalle työn suola. Muuttuvassa työympäristössä sujuva kommunikointi kollegoiden kanssa on avaintekijä.

”Työskentely autoteollisuudessa ja kemikaalimaailmassa on nopeasti etenevää ja alati muuttuvaa. Kaikkien kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa täytyy löytää paras yhteinen työskentelytapa. Koen, että kommunikointi ja oikean toteutustavan löytäminen ovat tärkeimmät edellytykset päämäärän saavuttamiseen alasta riippumatta”, Susanna sanoo.

Susanna on työskennellyt Valmet Automotivella viisi vuotta.

 

Haastateltavamme kannustavat kaikkia hakeutumaan rohkeasti mukaan alalle. Teknologiateollisuuden alalla, jatkuvasti kehittyvässä työympäristössä, pärjää hyvällä asenteella ja olemalla avoin oppimaan. Tämä ala on ala muiden joukossa: oli tavoitteenasi ura tekniikan, talouden tai millä tahansa alalla, lähde rohkeasti tavoittelemaan unelmaasi!

”Suosittelemme lämpimästi! Teknologiateollinen ala tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Olemalla motivoitunut ja avoin uusille asioille pärjää varmasti. Omalla asenteella on merkitystä ja pystyt mihin vaan, kunhan vain päätät”, Valmet Automotiven tehtailta kannustetaan.