SÄHKÖINEN LIIKENNE: AINA 100 PROSENTIN LATAUKSELLA.

SÄHKÖISEN VOIMANSIIRRON SUUNNITTELU JA TESTAUS. SÄHKÖAUTORATKAISUT JA KOMPONENTIT.

Tulevaisuuden autoihin eniten vaikuttava tekijä on liikenteen sähköistyminen. Valmet Automotivella on tästä kuitenkin jo kokemusta. Aloitimme sähköautojen valmistamisen vuonna 2009, jolloin mallina oli THINK City, aikansa myydyin täyssähköauto. Samaan aikaan valmistimme plug-in hybridi Fisker Karmaa. Sähköinen liikenne on ollut strategiamme kulmakivenä jo yli kymmenen vuotta – niinpä yhteistyö teknologiayhtiö CATL:n kanssa oli looginen askel.

Meillä on syvällistä ja kattavaa osaamista sähköisestä liikenteestä ja akkusuunnittelusta, mikä näkyy kaikissa toiminnoissamme. Siksi me olemme useiden autonvalmistajien kumppani sähköisen liikenteen ratkaisuissa. Me olemme myös tunnustettu Tier 1 -tason toimittaja sähköautojen akkujärjestelmissä.

SÄHKÖISEN VOIMANSIIRRON SUUNNITTELU.

Akut ovat sähköisen liikenteen ytimessä. Meillä on vuosien kokemus sähköisen voimansiirron ja tehokkaiden litium-ioniakkujen suunnittelusta. Me viemme kehitystä kohti sähköistä liikennettä. Akut voivat tulla omasta tehtaastamme, kumppaneiltamme, muilta valmistajilta tai asiakkaalta itseltään. Joka tapauksessa me tuomme gigawatteja asiakkaille – ja kuluttajille.

LISÄÄ

 

sähköisen liikenteen
edistäjä.

Valmet Automotivella on aina ollut paljon sähköiseen liikenteeseen liittyvää osaamista. Ja nyt ”paljon” on muuttunut ”erinomaiseksi”, kun eri toimipaikkojemme osaaminen on yhdistetty ja asiakkaille tarjotaan täyden palvelun projekteja. Tämä lähestymistapa tasoittaa aivan uudella tavalla asiakkaiden tietä kohti sähköistä liikennettä, sillä Valmet Automotive tarjoaa suunnittelupalveluissa ainutlaatuista kokonaisuutta akkuvalmistuksen ja integroinnin lisäarvonketjun jokaisella tasolla.

Sähköinen voimansiirto saa autot – ja insinöörimme – vauhtiin. Innovatiivisten akkujärjestelmien ohella sähköiset voimalinjat ovat Valmet Automotiven ykkösprioriteetti. Eikä ihme: autoteollisuus kiihdyttää sähköiseen tulevaisuuteen ennennäkemätöntä vauhtia, ja akut sekä sähköiset voimalinjat ovat kehityksen keskiössä.

AKUN HALLINTAJÄRJESTELMÄ.

Akkusuunnittelun mekaaniset, sähköiset ja termiset tekijät, räätälöity akun integrointi – me pystymme tekemään tätä kaikkea. Olemme kehittäneet teollisuusratkaisuihin akunhallintajärjestelmän, joka perustuu asiakas- sekä käyttötarpeisiin, ja josta on käytössä jo neljäs sukupolvi. Valmistamme myös kaiken kokoisia akkupaketteja erittäin tehokkaista litium-ionikennoista.

KAIKKIEN YRITYSTEN KUMPPANI.

Kennoista akkupaketteihin, prototyypeistä integrointiin ja valmistukseen – me tarjoamme koko akkujärjestelmän tai tuemme asiakasta aina tarpeen mukaan. Asiakkaat hyötyvät osaamisestamme projektinhallinnassa sekä syvällisestä asiantuntemuksestamme. Tämä pätee myös kolmansien osapuolten sovelluksiin ja ratkaisuihin. Me olemme tiiviissä yhteistyössä valmistajien kanssa niin maantieteellisesti kuin ammatillisesti.

AKKUJÄRJESTELMÄT.

Voimalinjat kehittyvät yhä haasteellisemmiksi ja eri käyttötarkoituksiin räätälöidyiksi. Jo pian tarjolla on kymmeniä voimalinjavariantteja, ja optioiden määrä kasvaa suuremmaksi kuin koskaan. Tämä kaikki – kun huomioidaan myös kuluttajien vaatimus vähäpäästöisyydestä, ajodynamiikasta ja mukavuudesta – vaatii jo nyt erittäin korkean tason suunnitteluosaamista. Koska suunnittelussa painopisteemme on sähköisissä voimalinjoissa ja akkujen integroinnissa, tarjontamme vastaa täydellisesti markkinoiden tarpeita.

TÄYDELLISET KUMPPANIT.

CATL-yhteistyön myötä akut ovat nousseet Valmet Automotiven tärkeyslistalla yhä ylemmäs. CATL on yksi maailman johtavista litium-ioniakkujen valmistajista. Se etsi kumppania tarjoamaan kanssaan eurooppalaisille automerkeille akkuihin liittyvää palvelukokonaisuutta. Valinta oli Valmet Automotive – suunnittelu- ja valmistuspuolen kokenut osaaja, joka panostaa poikkeuksellisen vahvasti liikenteen sähköiseen tulevaisuuteen.

PERIAATTEENA KOKONAISTOIMITUS.

Valmet Automotive tarjoaa asiakkailleen kokonaisia akkupaketteja. Taustalla on koko suunnitteluorganisaatiomme yhdistetty osaaminen. Lisänä tulee vuosien kokemuksemme Tier 1 -tason toimittajana. Sähköisen liikenteen merkityksen kasvu lisää osaamisemme kysyntää. Ja me toimitamme kaiken omasta organisaatiostamme – suunnittelusta valmiiseen lopputuotteeseen.

SÄHKÖISEN VOIMANSIIRRON TESTAUS.

Autoteollisuudessa korkeajännitteisten akkujen tarve on valtava. Sama pätee myös tehokkaisiin ja luotettaviin testauspalveluihin. Vain kattavasti testatut akut voidaan ottaa kaupallisesti käyttöön. Valmet Automotiven tasoista sertifiointiin vaadittavaa testausteknologiaa, menetelmiä, koordinointia ja logistiikkaa pystyy tarjoamaan vain muutama yritys maailmassa.

Lisää

YKSITYISKOHTAINEN TESTAUS.

Uuden korkeajännitteisen akkumallin suunnitteluun ja sertifiointiin uppoaa valtavia määriä rahaa. Ilman tarkkaa testausta ei kaupallista menestystä voi saavuttaa – ja asiakas jää sivuun sähköisen liikenteen vallankumouksesta. Tässä me nostamme esille simulointiohjelmistomme sekä fyysiset testausprosessit. Ylikuormitustesteissä varmistamme akun toiminnan äärimmäisissä tilanteissa, laboratoriotesteissä puolestaan tutkimme erilaisten ilmasto-olosuhteiden vaikutusta akkuihin.
Turvallisuus ennen kaikkea.

TINKIMÄTÖN TESTIKOKONAISUUS.

Kaikkien näiden toimenpiteiden vuoksi olemme kehittäneet Valmet Automotiven oman testiluettelon, joka sisältää yli 150 erilaista testiskenaariota. Mutta testit eivät ole vain akuille – testaamme myös kokonaisia sähköisiä voimalinjoja, mukaan lukien sähkömoottorit ja ohjauselektroniikan.

TURVALLINEN LOGISTIIKKA.

Me tunnemme korkeajännitteisiin akkuihin liittyvät viranomaisvaatimukset. Lainsäädäntö, määräykset, ISO-standardit ja asiakkaiden vaatimukset – valtava määrä tietoa, jota tehtävään erikoistunut tiimimme käsittelee. Ja kun akku on läpäissyt kaikki testit, logistiikkamme varastoi ja toimittaa akut turvallisesti kaikkialle maailmaan.

VISIONÄÄRINEN KUMPPANI.

Sähköinen liikenne kasvaa nopeasti. Autonvalmistajien lisäksi yhä useammat liikkumispalvelujen tarjoajat tulevat toimialalle. He tarvitsevat kokeneiden autonrakentajien ja insinöörien osaamista, ja tätä tuskin kukaan pystyy tarjoamaan meitä kattavammin. Nämä henkilöt toteuttavat visiomme Valmet Automotivesta, joka on sähköajoneuvoratkaisujen johtava toimittaja. Me olemme valmiina.

SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT JA KOMPONENTIT.

Sähköautojen järjestelmien ja komponenttien suunnittelulla on valtava merkitys Valmet Automotivelle. Meillä on osaamista autonvalmistuksesta. Me olemme sähköisen voimansiirron ja korkeajännitteisten akkujen asiantuntijoita. Me hallitsemme akkuvalmistuksen arvoketjun. Ja me olemme akkupakettien Tier 1 ‑tason toimittaja.

Lisää

KARTTA
TULEVAISUUTEEN.

Valmet Automotive on ollut mukana akkuliiketoiminnassa jo vuosia. Toimintamme on kuitenkin saanut nyt lisää vauhtia, kun olemme yhdistäneet eri toimipaikkojemme tarjoamat mahdollisuudet ja taidot yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi voimme hyödyntää CATL:n kokemusta ja resursseja.  Nyt voimme hyödyntää täysimääräisesti vahvaa asemaamme Euroopan sähköautomarkkinoilla. Sen me teemme keskittymällä projektinhallintaan sekä akkujen suunnitteluun ja toimittamiseen niin täyssähkö- kuin hybridiajoneuvoihin.

KOKEMUKSEN TUOMAA VARMUUTTA.

Osaamisemme sähköajoneuvojen komponenteissa ja järjestelmissä kiinnostaa muitakin kuin autoalan toimijoita. Itse asiassa, akkuteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnetty laajemmin ja aikaisemmin monilla muilla teollisuudenaloilla. Valmet Automotive on ollut mukana tässä kehityksessä alusta alkaen. Akun hallintajärjestelmät, sähköiset voimalinjat, ohjausyksiköt, sähköajoneuvot… tarjoamme kaikkea tätä myös autoteollisuuden ulkopuolella toimiville yrityksille, jotka tyypillisesti toimivat merenkulun, maatalouden tai kaivosteollisuuden parissa. Ja tarjontamme on ollut menestyksekästä jo vuosia. Erinomainen perusta tulevaisuuden projekteille kaikkialla maailmassa. Kerromme pian lisää.

SÄHKÖAUTOT LYHYESTI.

SÄHKÖISEN VOIMANSIIRRON SUUNNITTELU:

kaikki akkusuunnitteluun liittyvät palvelut. Sähköautojen akkujärjestelmien Tier 1 -tason toimittaja. Voimansiirron intergrointisuunnittelua sähköiseen liikenteeseen.

SÄHKÖISEN VOIMANSIIRRON TESTAUSPALVELUT:

Korkeajännitteisten akkujen ja niiden suorituskyvyn testausta. Elinkaari- ja käyttöturvallisuustestaus. Testit markkina-aluekohtaisesti. Akkujen varastointi ja kuljetus.

SÄHKÖAUTOJEN JÄRJESTELMÄT JA KOMPONENTIT:

Akkupaketit, sähköautojen voimansiirto ja ohjausyksiköt, sopimusvalmistus. Vuosien kokemus ratkaisuista myös muilla teollisuudenaloilla.

Vallankumoukset alkavat kaduilla.

Sähköistymisen myötä autoteollisuus johtaa koko yhteiskuntamme muutosta. Valmet Automotive on tämän kehityksen kärjessä.

Interview in german