SÄHKÖINEN LIIKENNE: AINA 100 PROSENTIN LATAUKSELLA.

VALMET AUTOMOTIVE. SÄHKÖISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA.

Autoteollisuuden kuumin aihe juuri nyt on liikenteen sähköistyminen. Se on myös Valmet Automotiven keskeinen teema. Sähköisellä liikenteellä ja sähköisellä voimalinjalla on valtava merkitys yhtiömme toiminnalle. Autoteollisuuden tarve akkujärjestelmille ja akkujen tuotantokapasiteetille kasvaa jatkuvasti. Valmet Automotive on monille autonvalmistajille strateginen kumppani, koska voimme tarjota akkujärjestelmissä täyden palvelun projekteja: konsepti, kehitys, prototyypit, testaus ja tuotanto.

Salon akkutehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 2019 sekä Uudenkaupungin akkutehdas korostavat vahvaa markkina-asemaamme akkumoduulien ja ‑pakettien Tier 1 ‑tason toimittajana.

Modular Battery Platform -tuoteperheen Power Pack on akkujärjestelmä off-highway-koneiden ja raskaan liikenteen ratkaisuihin

Sähköistä laitteesi ja ajoneuvosi ilman suuria tuotekehityskustannuksia. Uusi Modular Power Pack on testattu ja turvallinen akkuratkaisu lähes kaikkiin suurta tehoa vaativiin käyttökohteisiin.

Lisää

 

 

JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA.

Akku on sähköisen liikenteen pullonkaula. Sähköautojen kehitys vaatii korkeajänniteakkuja. Meillä on kattavaa osaamista sähköisestä liikenteestä ja akkujen suunnittelusta – teimme tuotantosopimuksen Fisker Karmasta jo vuonna 2008 ja aloitimme täyssähköautojen valmistuksen 2009 – ja siksi olemme suurille autonvalmistajille akkujen järjestelmätoimittaja

LISÄÄ

 

sähköisen liikenteen
edistäjä.

Autoteollisuus on jatkuvassa muutoksessa. Voimme kuitenkin olla varmoja, että kehitys johtaa kohti sähköistä liikennettä. Valmet Automotive on sähköisen liikenteen ratkaisuissa luotettava kumppani, joka vastaa autonvalmistajien kaikkiin vaatimuksiin.

Akkujärjestelmiin ja niiden tuotantoon liittyvän saumattoman arvoketjumme ansiosta pystymme tarjoamaan autonvalmistajille sekä muiden teollisuudenalojen yrityksille täydellisiä järjestelmiä sekä räätälöityjä ratkaisuja. Tarjoamme tinkimätöntä laatua ja tehokkuutta. Valmet Automotivella on tiivis yhteys suunnittelun ja tuotannon välillä sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

SUUNNITTELU.

Akkuliiketoimintamme suunnitteluorganisaatio kehittää kattavasti sähköisen liikenteen teknisiä ratkaisuja. Siksi pystymme tarjoamaan sopimusvalmistusta, suunnittelu- ja valmistuskumppanuutta sekä täysimittaisia akkujärjestelmäprojekteja niin suurille ajoneuvovalmistajille, alan startup-yrityksille kuin muidenkin toimialojen yrityksille. Olemme lähellä asiakkaita, heidän tarpeitaan ja markkinoitaan.

TUOTANTO.

Korkeajänniteakut ovat sähköisen liikenteen ajoneuvojen ydin. Tier 1 -tason järjestelmätoimittajana hallitsemme koko toimitusketjun projektinhallinnasta kaikkiin mekaanisiin, sähkö- ja lämpövaatimuksiin ja räätälöimme ne asiakkaan ajoneuvoon sopiviksi. Me valmistamme kaikenkokoisia akkumoduuleja ja -paketteja.

 

JOHDONMUKAINEN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA.

Strategiamme ja asiakkaidemme kannalta on erittäin tärkeää tarkastella yrityksen kokonaistilannetta toistuvasti. Autoalan, laajemmin teollisuuden ja koko yhteiskunnan tarpeiden ja vaatimusten johdosta olemme kehittäneet toimintaamme siten, että pystymme tarjoamaan kattavasti sähköisen liikenteen palveluja: akkujärjestelmien suunnittelua, sähköisen voimansiirron testausta, akkutuotantoa sekä kaikenlaisten sähköajoneuvojen valmistusta. Asemamme autoalan toimijoiden kumppanina on vahvempi kuin koskaan aiemmin. Tämä näkyy selkeästi uusimmassa akkutehtaassamme, joka käynnistyy vuoden 2021 loppupuolella osana Uudenkaupungin autotehdastamme.

AKKUTUOTANTO.

Valmet Automotive on valmistanut akkujärjestelmiä ja -moduuleja vuodesta 2017. Perustimme ensimmäisen akkujen suursarjatuotantotehtaan Saloon vuonna 2019, ja vuoden 2021 loppupuolella aloitti toimintansa Uudessakaupungissa toinen suursarjatuotantoon yltävä akkutehtaamme, joka on osa autotehdastamme ja sitoutumistamme sähköajoneuvoihin. Valmet Automotive vahvistaa asemaansa Tier 1 -tason järjestelmätoimittajana ja näkee edessään poikkeuksellisen vahvaa kasvua.

LISÄÄ

KASVU JA KESTÄVÄ KEHITYS:
AKKUTEHTAAMME.

Kun aloitimme akkujärjestelmien suursarjatuotannon vuonna 2019, autoteollisuuden toimijat innostuivat. Eikä kiinnostus ole vähentynyt. Siksi olemme rakentaneet jo toisen vastaavan tehtaan Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen.

Näiden kahden akkutehtaan avulla vahvistamme asemaamme Tier 1 -tason järjestelmätoimittajana ja tarjoamme autonvalmistajille kaiken tarvittavan sähköistä kilpailuetua varten: tehokkaat korkeajänniteakkujärjestelmät (tällä hetkellä 400 volttia, suunnitelmissa jopa 800 volttia) ja niiden saumattoman integroinnin ajoneuvoihin.

SALO.

Salon akkutehtaamme toimii entisen Nokian päätehtaan tiloissa. Tehtaan nopea käyttöönotto on hyvä esimerkki siitä, miten tehokkaasti Valmet Automotive reagoi asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin.  Lisäksi Salon tehdasta on jo laajennettu, ja henkilömäärä on kasvanut satoihin työntekijöihin.

Uusikaupunki.

Kun merkittävä autonvalmistaja allekirjoitti kanssamme sopimuksen korkeajänniteakkujen suunnittelusta ja tuotannosta, ryhdyimme välittömästi toimeen ja rakensimme toisen akkutehtaan Uuteenkaupunkiin autotehtaamme yhteyteen. Tämä sopii erinomaisesti strategiaamme, joka painottaa sähköisen liikenteen ratkaisuja. Kukaan kilpailijamme ei voi tällä hetkellä tarjota vastaavaa toimialarajat ylittävää ajoneuvotuotannon ja akkutuotannon kokonaispalvelua samassa toimipaikassa.

Maailma.

Akkutehtaamme edistävät kestävän kehityksen kulttuuria. Ajoneuvo- ja akkutuotannon välitön läheisyys luo lisäarvoa asiakkaille ja ympäristölle, sillä sen avulla voimme välttää kuljetuksia. Me osoitamme, miten tärkeää on huomioida ympäristö sähköauton tuotannon kaikissa vaiheissa.

akkujärjestelmien TESTAUS.

Autonvalmistajat ovat lisänneet korkeajänniteakkujen kysyntää valtavasti. Samalla heillä on suuri tarve tehokkaalle ja luotettavalle testauskapasiteetille. Valmet Automotive on investoinut merkittävästi kattavaan ja moderniin testaustekniikkaan. Testaustoimintamme sydän on alan uusinta teknologiaa edustava akkutestauskeskus Bad Friedrichshallissa Saksassa.

Lisää

Tinkimätöntestikokonaisuus.

Uuden korkeajänniteakun suunnitteluun ja sertifiointiin uppoaa valtavasti rahaa.  Kaupallinen menestys vaatii tarkkaa, kattavaa ja luotettavaa testausta – vain näin asiakas voi päästä mukaan sähköisen liikenteen vallankumoukseen. Me tarjoamme avuksi simulointiohjelmistomme sekä testausprosessimme. Ylikuormitustesteissä varmistamme akun toiminnan äärimmäisissä tilanteissa, laboratoriotesteissä tutkimme erilaisten ilmasto-olosuhteiden vaikutusta akkuihin.

KATTAVA TAITOTIETO.

Testausosaamisemme on alan huippua. Pystymme testaamaan jokaisen vaiheen akkujen suunnittelusta aina sarjatuotantoon asti. Tärkein rooli on korkeajännitteisten akkujärjestelmien ympäristösimulaatio, jota täydentävät esimerkiksi suurjännitesuojauksen testaus sekä tiiviys- ja lämmönhallintatestit. Testimme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Siksi jokainen testaussuunnitelma on yksilöllinen.

TURVALLINEN LOGISTIIKKA.

Me tunnemme eri markkina-alueiden vaatimukset korkeajänniteakuille. Kansalliset lait ja määräykset, kansainväliset vaateet sekä autonvalmistajien tarpeet määrittelevät tarkasti toimintaamme. Logistiikkakonseptimme takaa, että vaarallisten aineiden joukkoon luokitellut korkeajänniteakut varastoidaan turvallisesti ja kuljetukset minne päin maailmaa tahansa hoidetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

LIIKKUVAT TYÖKONEET

Kehitämme ja valmistamme akkujärjestelmiä myös muihin kuin autoteollisuuden ajoneuvoihin. Nämä laitteet voivat liikkua pelloilla, metsissä tai rakennustyömailla. Vaativiin olosuhteisiin tarvitaan tehokkaita akkujärjestelmiä. Liikkuvat työkoneet ovat tekniikaltaan erittäin vaativia, ja siksi niiden sähköistämistä on alettu kehittää jo ennen autoteollisuutta. Valmet Automotive investoi vahvasti tähän toimialaan ja tarjoaa itse kehitettyjä ratkaisuja.

AKKUJÄRJESTELMÄT LYHYESTI.

JÄRJESTELMÄTOIMITTAJA:

Akkusuunnittelun saumaton arvoketju. Järjestelmätoimittaja sähköisen liikenteen akkujärjestelmille.

AKKUTUOTANTO:

Suursarjatuotantoa Salossa ja Uudessakaupungissa. Vuoden 2023 kesästä alkaen akkujärjestelmien suursarjatuotantoa myös Kirchardtissa, Saksassa.

akkujärjestelmien TESTAUS:

Korkeajänniteakkujen testaus. Testausta kaikkiin arvoketjun vaiheisiin esisuunnittelusta sarjavalmiuteen. Testikoordinointi asiakkaille, prototyyppien logistiikka.

Liikkuvat työkoneet:

Suunnittelemamme ja valmistamamme akkumoduulit, akkupaketit ja akkujen ohjausyksiköt. Kattavaa kokemusta myös hyötyajoneuvojen ja työkoneiden ratkaisuista.

Vallankumoukset alkavat kaduilla.

Sähköistymisen myötä autoteollisuus johtaa koko yhteiskuntamme muutosta. Valmet Automotive on tämän kehityksen kärjessä.