Turun ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi opiskeleva Sini työskentelee kesän 2023 Material Bookkeeping and Inventory Management -tiimissä. Hänen päätehtäviinsä kuuluu materiaalikirjanpito, joka sisältää muun muassa varastoarvojen tarkastelua, eri materiaalitapahtumien selvittelyä sekä erilaisiin selvityspyyntöihin vastailua.

Valmet Automotive oli tullut Sinille tutuksi muun muassa opintojen kautta. Sini pääsi oppilaitosyhteistyön kautta järjestetyllä kurssilla tutustumaan Valmet Automotiveen ja sen liiketoimintaan hieman kattavammin. Kurssi toimikin kiinnostuksen herättelijänä ja harjoittelupaikkojen auetessa alkuvuonna, päätti Sini toimia.

Sinin mielestä hänen työssään parasta ovat monipuoliset työtehtävät sekä mukava tiimi, jolta saa apua aina tarpeen tullen. Haastavimpana asiana Sini kokee uudet järjestelmät ja niihin sisään pääsyn, mutta tässäkin hän näkee tiimin tukevan varsin onnistuneesti. Sini toivoo, että kesän aikana hän oppisi mahdollisimman paljon materiaalikirjanpidosta, pääsisi verkostoitumaan uusien ihmisten kanssa ja kehittämään ymmärrystään Valmet Automotiven liiketoiminnasta yhä enemmän.

Sinin nostaa kolme asiaa, kun häneltä kysytään, miksi Valmet Automotive on kiinnostava harjoittelupaikka:

  1. Valmet Automotive on työpaikkana monipuolinen ja kansainvälinen. Täällä pääset haastamaan itseäsi sopivasti.
  2. Avoimia paikkoja on useita ja hakemuksen voi laittaa kaikkiin itseä kiinnostaviin paikkoihin.
  3. Valmet Automotivella voit kysyä, jos jokin asia askarruttaa. Saat varmasti apua!