Työ Valmet Automotivella yhdistetään yleensä auton- ja akunvalmistukseen. Todellisuudessa työtehtäviä on tarjolla todella laajasti eri alueilla myös toimihenkilöille. Ekaterina Meuronen ja Arja Heinonen jakoivat ajatuksiaan työstä Valmet Automotiven hankinnassa, joka on yksi yrityksen kriittisistä toiminnoista. Yksi hankintaan suuresti vaikuttavista tekijöistä ovat vihreät arvot.

Jotta yritykseen saadaan kaikki tarvittavat materiaalit, tuotteet ja palvelut, tarvitaan hankinnan ammattilaisia. Ostot ovat merkittävässä asemassa myös projektien onnistumisessa. Hankinnan osaajia tarvitaan esimerkiksi kilpailuttamaan uusia toimijoita ja hankkimaan materiaaleja projektin kaikkiin vaiheisiin. Hankinnassa korostuvat myös kestävä kehitys ja sen osana eettiset periaatteet, jotka vaikuttavat toimittajien valintaan. Edellytämme kumppaneiltamme sitoutumista kestävään kehitykseen.

Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet

Autoteollisuuden toimijoille muutos, nopeus ja joustavuus ovat osa liiketoimintaa. Siksi on tärkeää, että liiketoiminnan pohjalla on vankka perusta, jonka päälle voidaan toiminta ja sitä tukevat pilarit rakentaa. Valmet Automotiven Supplier Code of Conduct eli toimittajien eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät, mitä toimittajien on huomioitava liiketoimissaan Valmet Automotiven ja sen työntekijöiden kanssa. Nämä toimintaperiaatteet perustuvat Valmet Automotiven omiin toimintaperiaatteisiin ja sisäisiin käytäntöihin sekä kansainvälisiin yleissopimuksiin ja standardeihin.

Odotamme kumppaneidemme ja toimittajiemme noudattavan eettisen toiminnan oikeudellisia suuntaviivoja ja standardeja, jotka koskevat työvoimaa ja ihmisoikeuksia, työterveyttä ja

-turvallisuutta, ympäristövastuuta, raaka-aineiden vastuullista hankintaa sekä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä.

Millaista on työ Valmet Automotiven hankinnassa?

Globaaleilla markkinoilla toimiminen vaikuttaa työhön hankintaosastolla. Tyypillinen työpäivä sisältää sopimusten tekemistä, palavereja, yhteistyötehtäviä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa sekä hankintoja arjen muuttuviin tilanteisiin. Päivät ovat täynnä yllätyksiä.

Valmistusliiketoiminnan strategisessa ostossa työskentelevä Ekaterina on tehnyt jo yli 15 vuoden uran teollisuuden oston tehtävissä. Valmet Automotivella hän on työskennellyt hieman yli vuoden.

 

”Oston ja hankinnan prosesseissa on jonkin verran eroavaisuuksia eri yrityksissä, mutta ydinprosessi säilyy melko samanlaisena. Eroavaisuuksia tuo esimerkiksi tuoteryhmät, joiden parissa työskentelee. Vaikka työ on yksin tehtävää, sillä on kuitenkin vahva vaikutus prosessiin liitoksissa oleviin useisiin osapuoliin, mikä tekee työstä tiimityötä. Ostossa työskentelevältä vaaditaan oma-aloitteisuutta, ennakoivaa asennetta, analyyttisyyttä, järjestelmien hallintaa ja ennen kaikkea halua oppia uutta”, Ekaterina

Parasta hänen työssään on työkaverit ja vaihtelevuus; kollegoilta voi aina tarvittaessa kysyä apua ja näinkin kehittää omaa osaamistaan. Haastavaa taas on tasapainon löytäminen hinnan, laadun ja ympäristöarvojen suhteen. Tarjouksissa on usein suuriakin eroja, eikä edullisin hinta ole läheskään aina ratkaisun edellytys vaan kokonaisuus. Toimittajat käyvät läpi myös auditointiprosessin, jossa selvitetään esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelma yrityksen vihreistä arvoista.

Akkuliiketoiminnan epäsuorissa ostoissa työskentelevä Arja on ehtinyt työuransa aikana työskennellä useissa eri yrityksissä ja työtehtävissä, oston tehtävistä hänellä on jo yli 20 vuoden kokemus. Valmet Automotivella työskentely alkoi vuonna 2019, kun Salon akkutehdas perustettiin.

 

”Hankinta lähtee aina osastokohtaisista tarpeista. Tarkemmat määrittelyt tehdään teknisen osaajan kanssa ja heti prosessin alussa määritellään budjetti. Karkeasti epäsuorat ostot voi jakaa investointi- ja kustannuspaikkaostoihin. Erityistä meidän hankinnan työstä tekee jo toimiala eli se, että olemme sopimusvalmistaja. Asiakkaidemme ehdot määrittelevät paljon. Akkujen valmistus on myös uusi teknologia-ala ja meidän on alusta alkaen pitänyt luoda uutta myös prosessiemme suhteen. Erityistä meissä on myös nopeus. Ostossa työskentelevältä henkilöltä tulee löytyä sosiaalisia taitoja, teknistä osaamista ja taloudellista ymmärrystä. Myös kielitaitoa ja muuntautumiskykyä tarvitaan”, kuvailee Arja.

Arjan mielestä hänen työssään ehdottomasti parasta on vaihtelevuus: jokainen päivä on erilainen, koskaan ei ole tylsää ja uutta oppii koko ajan. Haastavaa työstä tekee toisinaan sen nopeus ja yllätyksellisyys, sekä näihin liittyen kiire ja joskus työpäivien venyminen.

Valmet Automotivella on avoinna toimihenkilöpaikkoja niin auton- kuin akunvalmistuksen liiketoimintalinjoilla. Moniammatillisuus ja -kulttuurisuus on meidän rikkautemme. Töitä tehdään ammattitaidolla hyvässä porukassa ja positiivisella asenteella!