Autojen sopimusvalmistusliiketoiminnan projektinhallintaosastolla Senior Project Managerina työskentelevälle Jurille asiakas- ja projektityö ovat parhaimmillaan hauskaa, mutta tehokasta tiimityötä, jossa kaikki ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Vuosien kokemus ja syvä asiantuntijuus johtivat viimeisimpänä urasaavutuksena lokakuussa sarjatuotannon saavuttaneen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé -projektin vetovastuuseen, mutta yhteistyö Mercedes-Benzin kanssa ei suinkaan ollut Jurille uutta.

  • Olen työskennellyt Valmet Automotivella nyt 11 vuotta erinäisissä tehtävissä. Taloon tullessani työskentelin projekti-insinöörinä ja johtavana projekti-insinöörinä hitsaamon tuotantotekniikassa, kunnes vuonna 2019 siirryin projektihallintaosastollemme. Tämän jälkeen olen päässyt työskentelemään useissa eri asiakasprojekteissa, niin valmistus- kuin akkuliiketoiminnassakin. Olen esimerkiksi ollut mukana kaikissa valmistusliiketoimintamme Mercedes-Benz -asiakasprojekteissa. Asiakas arvostaa Valmet Automotiven kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä, että olemme aina askeleen edellä. Lisäksi asiakas on antanut positiivista palautetta siitä miten työskentely meidän kanssamme on sujuvaa ja helppoa, Juri kuvailee.

 

URAPOLKUNI PROJEKTITYÖN AMMATTILAISEKSI

Kone- ja automaatiotekniikan diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen Jurin työura on kuljettanut häntä yrityksestä ja maasta toiseen, jolloin kokemusta on kertynyt usealta eri toimialalta. Kehittävä työote ja halu saavuttaa enemmän, ovat tuoneet hänelle mahdollisuuksia, joissa haasteet eivät ole este. Tämä positiivinen ja rohkea asenne varmistivat aikoinaan myös työpaikan Valmet Automotivella.

Prosessiosaaminen ja tekninen tieto, yhdistettynä haluun kehittää erityisesti projektijohtamista, on edistänyt uraa tiettyyn suuntaan.

  • Alunperin haaveena ollut IT-ala muuttui kone- ja automaatiotekniikan koulutuksen ja myöhemmin työuran kuljettaessa eri suuntaan. Parhaita puolia työssäni Valmet Automotivella on ollut muun muassa se, miten pääsee kehittämään ja haastamaan itseään. Kaikissa projekteissa on yhdessä projektitiimin kanssa päästy kokemaan onnistumisia ja saavutuksia, näihin projektityön kehittämisessä ja johtamisessa tulisikin erityisesti keskittyä. Tärkeää on tiimihenki, viestintä ja kommunikointi, niin projektitiimin kuin asiakkaan ja muiden sidosryhmienkin kanssa. Projektityössä tiimin jäsenet tukevat ja auttavat toisiaan myös aikataulupaineen tuomina vaikeina ja intensiivisinä hetkinä.

Erityisen palkitsevana projektityössä Juri näkee haastavien tavoitteiden saavuttamisen organisaatiossa ja tiimissä, mahdollistaen tehokkaan vuorovaikutuksen, ammatillisen kehittymisen, vapauden tehdä päätöksiä ja saada sekä antaa positiivista palautetta.

  • Omassa työssäni pystyn toteuttamaan yrityksen strategiaa ja mahdollistamaan kasvua. Projektityö vaatii proaktiivista asennetta, vastuun ottamista, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja sekä sitoutumista. Halukkuus ymmärtää syitä ja seurauksia sekä oppia uutta, ovat myös ominaisuuksia joista projektityössä hyötyy.

 

VALMET AUTOMOTIVE TARJOAA KASVUMAHDOLLISUUKSIA KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Yrityksemme tarjoaa laajan valikoiman mahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille ympäri maailmaa, yrityksemme työllistää tuotannon työntekijöitä sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä toimihenkilöitä peräti kolmessa maassa, Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Yrityskulttuurissamme sitoudumme arvostukseen, kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen, oman työn vastuullisuuteen sekä lupausten toteuttamiseen. Hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajalla tuo ennen kaikkea tasapaino.

  • Työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehdin viettämällä aikaa perheeni kanssa. Lisäksi aikani kuluu monipuolisten urheilulajien sekä rauhallisemman tekemisten kuten musiikin, lukemisen ja valokuvauksen parissa. Parasta elämässä ovat juuri ne hetket, jolloin tunnen itseni onnelliseksi.

Juri lähettää terveisensä kaikille niille, jotka pohtivat Valmet Automotivea tulevaisuuden työnantajana:

  • Olemme maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen yritys toimialallamme. Meillä voit oppia valtavan määrän taitoja koko yrityksen arvoketjusta ja tulla valmistuksen sekä sähköisten ratkaisujen maailmanluokan osaajaksi. Olemme kansainvälinen ja monikulttuurinen työyhteisö, jossa kasvumahdollisuudet tarjoavat suuren edun toimialamme tulevaisuuden näkymiä ajatellen. Voikin todeta, että yrityksemme tunnuslause Fast Lane to Future Vehicles, näkyy päivittäisessä työssämme monella tapaa.

 

Valmet Automotive -konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin 4100 henkilöä, jakautuen kolmeen liiketoimintalinjaan: Vehicle Contract Manufacturing (VCM) EV Systems (EVS) ja Roof & Kinematic Systems (RKS). Olemme yksi Euroopan johtavista sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien ja kinemaattisten ratkaisujen järjestelmätoimittajista sekä yksi maailman suurimmista ajoneuvojen sopimusvalmistajista, joka on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla yli 1,8 miljoonaa autoa. Teemme työtämme vihreällä asenteella ja olemmekin saaneet luokituslaitos DNV:n vahvistuksen omien toimintojemme hiilineutraaliudelle jo tammikuussa 2022.

Careers for those who prefer the fast lane.