Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat tuotteiden arvoketjuissa ovat nostaneet esiin nykyjärjestelmän haavoittuvuuden. Jos yksi pala ketjusta puuttuu, sakkaa koko tuotantoketju. Johtaako korona arvoketjujen muutoksiin autoteollisuudessa?

ETLAn tutkijat ovat julkaisseet ansiokkaan esityksen koronan vaikutuksista tuotteiden arvoketjuihin. Heidän mukaansa haavoittuvimmassa asemassa ovat ne, jotka tarvitsevat elektroniikkakomponentteja, ajoneuvojen osia ja lääkkeiden ainesosia. Sopimusvalmistajan roolissa Valmet Automotivella tämä tilanne näkyy tällä hetkellä vahvasti.

ETLAn arvioissa pitkittyvä koronasokki voi johtaa arvoketjujen muutoksiin, eli pyrkimykseen pakata arvoketjun osia alueellisesti lähemmäs toisiaan. Tällöin arvoketju ei olisi alttiina eri puolilla maailmaa tapahtuvia riskejä.

Monilla aloilla tämä onkin mahdollista, ja osin tapahtunut jo ennen koronaakin. Monilla toimialoilla tämän suuntainen kehitys on mahdollista ja varmasti suotavaakin. Esimerkiksi kotimaiset elintarvikkeet ovat monella tapaa suositeltavia verrattuna siihen, että einesten valmistamiseen rakennetaan globaaleja arvoketjuja.

Auto valmistuu globaalin arvoketjun tuloksena, koska se on yksi teknologiateollisuuden tärkeimmistä tuotteista. Sen kehitys – varsinkin nykyisen murrosvaiheen aikana – edellyttää mahdollisimman laajan, globaalin osaamisen hyödyntämistä. Tästä syystä kaikki autonvalmistajat ovat erilaisissa yhteistyösuhteissa muiden autonvalmistajien kanssa.

Globalisaatiolla on monia etujakin. Taloustieteen valossa globalisaatiossa jokainen maa, alue tai yritys erikoistuu vahvuuksiinsa ja tuottaa näin kokonaisuudelle suurempaa hyötyä kuin jakamalla resurssejaan myös toimintaan, jossa se ei ole kilpailukykyinen. Erikoistumisen kautta kaikki hyötyvät innovaatioista, kilpailu vahvistuu, hinnat laskevat ja laatu kehittyy.

Ilman globalisaatiota Suomessa ei kannattaisi autoja valmistaa. Ilman globalisaatiota autot olisivat myös hyvin erilaisia – kalliimpia ja samalla monilta ominaisuuksiltaan heikompia ja yleisesti heikompilaatuisia kuin ne nyt ovat. Nykyautoissa näkyy koko maailman osaaminen.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta autot eivät enää ole kansallisia projekteja. Nykytilanne on kuitenkin osoittanut laajalle levinneiden arvoketjujen haavoittuvuuden. Ehkäpä useammat autot ja muutkin vastaavat tuotteet toteutetaan jatkossa ylikansallisesti, mutta alueellisesti.