Valmet Automotiven vuosi 2022 oli tapahtumarikas poikkeuksellisten ulkoisten olosuhteiden sekä yrityksen sisäisten tapahtumien vuoksi. Konsernin kaikkien liiketoimintalinjojen haasteena oli tuotantokatkoja aiheuttanut komponenttipula. Liiketoimintaympäristön vaikeuksista huolimatta konserni vahvisti edelleen asemaansa yhtenä toimialansa sähköisen liikenteen ja kestävän kehityksen johtavista yrityksistä.

Bruttomyynti* 2,8 miljardia euroa, liikevaihto 604 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,2 prosenttia liikevaihdosta

Tilikautena 2022 konsernin jatkuvien toimintojen bruttomyynti oli 2,841.9 (2,977.5) miljoonaa euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 %. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 603,5 (570,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5,8 % edellisvuodesta. Akkuliiketoimintaan keskittynyt Electric Vehicle Systems (EVS) -liiketoimintalinja sekä avoautojen katto- ja kinematiikkajärjestelmiä kehittävä ja valmistava Roof & Kinematic Systems (RKS) -liiketoimintalinja lisäsivät sekä bruttomyyntiään että liikevaihtoaan merkittävästi niin nykyisten tuotteiden tuotantomääriä kasvattamalla kuin voittamalla uusia asiakastuotanto-ohjelmia. Autojen sopimusvalmistusliiketoiminnassa (Vehicle Contract Manufacturing, VCM) bruttomyynti ja liikevaihto laskivat yhtiön Mercedes-Benz GLC-katumaasturituotannon päättyessä suunnitellusti. Konsernin liikevoitto oli 31.3 (35.6) miljoonaa euroa, joka on 12,2 % vähemmän kuin edellisvuonna eli 5,2 % (6,2 %) liikevaihdosta.

Kasvuinvestoinnit painottuivat akkuliiketoimintaan

Suunnitellut investoinnit liittyivät ennen kaikkea akkuliiketoiminnan kasvun edistämiseen sekä kahden muun liiketoimintalinjan osalta korvausinvestointeihin, tuottavuuden kehittämiseen sekä joustavuuden lisäämiseen. Akkuliiketoiminnassa investointeja tehtiin Salon, Uudenkaupungin ja Kirchardtin akkutehtaisiin. Lisäksi yhtiö jatkoi investointejaan Saksassa sijaitsevaan akkujen testauskeskukseen sekä yhtiön omaan Modular Battery Platform -akkujärjestelmätuote-perheeseen.

Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli -56.8 (-7.2) miljoonaa euroa. Muutoksen taustalla olivat käyttöpääoman vaihtelut sekä edellisvuotta jonkin verran korkeammat investoinnit jatkuviin toimintoihin.

Kestävä kehitys

Valmet Automotive on sitoutunut omien toimintojensa hiilineutraaliuteen vuoden 2022 alusta lähtien. Sitoumuksen on vahvistanut kolmas osapuoli myöntämällä konsernille PAS 2060 -sertifikaatin.

Konsernin kestävän kehityksen strategia muunnetaan konkreettisiksi ympäristötoimiksi True Green Initiativen kautta. Tämä on kaksivuotinen, koko yrityksen kattava, käytännön läheinen ohjelma "vihreän ajattelun" integroimiseksi Valmet Automotiven organisaatiokulttuuriin kaikilla tasoilla.

Valmet Automotive on määritellyt toimenpiteet EU:n taksonomian ilmaston muutoksen hillitsemis- ja sopeutumismääräyksille ja on parhaillaan arvioimassa sen vaikutuksia ja seurauksia liiketoimintaan.

Konserni julkaisee vuosittain GRI-standardeihin perustuvan kestävän kehityksen raportin.

Sähköisen strategian edistäminen jatkui suunnitelmallisesti

  • Muutos kohti sähköistä liikennettä nopeutui jälleen vuonna 2022. Valmet Automotive osoitti, että se on strategisesti erittäin hyvässä asemassa muutoksen suhteen, sillä sähköinen liikenne on yhtiön kaikkien liiketoimintalinjojen strateginen ydin. Yhtiön tuleva kasvu perustuu sähköistymiseen, mikä oli nähtävissä akkuliiketoiminnan vahvana kasvuna vuonna 2022. EVS-liiketoimintalinja perustettiin 2019, ja jo nyt Valmet Automotive on yksi Euroopan johtavista sähköajoneuvojen akkujärjestelmien valmistajista. Lisäksi konserni panostaa asemansa kehittämiseen järjestelmätoimittajana. Valmet Automotive jatkaa sähköisen strategiansa edistämistä, jotta kaikista sen liiketoimintalinjoista tulee konsernin toiminnan vahvoja tukijalkoja. Samalla jokainen liiketoimintalinja jatkaa sähköisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämistä, sanoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Vahva tulos useista haasteista huolimatta

  • Vaikka Valmet Automotiven toimintaympäristö oli hyvin haastava vuonna 2022, kaikki liiketoimintalinjat tekivät erinomaisen tuloksen. Tästä kiitos kuuluu sitoutuneelle ja osaavalle henkilöstölle. Akkuliiketoiminnan nopea kasvu sekä muiden liiketoimintalinjojen vahvat tulokset osoittavat konsernin potentiaalin sähköisen liikenteen keskeisenä toimijana. Odotimme vuodesta 2022 haastavaa, mutta tuloksemme myötä se tarjoaa meille erinomaisen lähtökohdan vuoden 2023 suunnitelmien toteuttamiseen, sanoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Julkistimme lokakuussa 2022, että konsernin talousjohtaja Juha Torniainen on jättämässä yhtiön ja hänen seuraajakseen on nimitetty Petra Teräsaho, joka aloitti talousjohtajan tehtävässä 1.3.2023.

  • Haluan kiittää Juhaa hänen erinomaisesta työstään Valmet Automotiven hyväksi viime vuosien aikana, ja varsinkin hänen merkittävästä panoksestaan yrityksen muutosprosessin ja sähköisen kasvustrategian toteuttamisessa. Samalla toivotan Petran tervetulleeksi konsernin johtoryhmään ja talousjohtajan tehtävään, kertoo Olaf Bongwald.

Tilinpäätös

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) laskentaperiaatteiden mukaisesti.

* Bruttomyynti esitetään vaihtoehtoisena yrityksen toiminnan laajuuden ja suoritustason mittarina. Se sisältää yrityksen kaikki laskutetut komponentit eli liikevaihdon ja asiakkaille läpilaskutetut materiaalit ja komponentit. Läpilaskutetut materiaalit ja komponentit ovat osia, jotka yritys ostaa päämieheltä tai päämiehen valitsemilta toimittajilta päämiehen neuvottelemaan hintaan.

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.