Valmet Automotive kasvoi vahvasti vuonna 2021 pandemian ja komponenttipulan haasteista huolimatta. Kaikki liiketoimintalinjat laajensivat toimintaansa, voimakkaimmin akkuliiketoiminta. Vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat eri liiketoimintojen lukuisat uudet asiakassopimukset, akkuliiketoiminnan uudet toimipaikat ja tuotteet sekä panostus kehitystoimintaan ja kestävään kehitykseen.

Bruttomyynti* 3,0 miljardia euroa, liikevaihto 570 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,2 prosenttia liikevaihdosta

Tilivuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen bruttomyynti oli 2 977,5 (2020: 2 443,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 21,8 %. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 570,2 (494,0) miljoonaa euroa, joka on 15,4 % edellisvuotta enemmän. Bruttomyynti ja liikevaihto kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla, eniten akkuliiketoiminnassa. Konsernin liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 64,2 % ja oli 35,6 (21,7) miljoonaa euroa eli 6,2 % liikevaihdosta (4,4 %).

Kasvuinvestoinnit painottuivat akkuliiketoimintaan

Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli -7,2 (12,0) miljoonaa euroa. Muutoksen taustalla olivat lisääntyneet investoinnit. Kokonaisinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 62,1 (39,2) miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotantotiloihin ja ‑linjoihin erityisesti akkuliiketoiminnassa. Yritys jatkoi investointejaan akkutuotantoon Salossa ja Uudessakaupungissa, ja aloitti investoinnit Saksan Kirchardtin akkutehtaaseen. Lisäksi investointeja jatkettiin Saksan akkutestauskeskukseen ja Valmet Automotiven omaan Modular Battery Platform ‑akkujärjestelmään.

Kestävä kehitys

Vuoden 2021 aikana konsernin kestävän kehityksen toiminto keskittyi valmistelemaan vuoteen 2027 yltävää kestävän kehityksen strategiaa ja ohjelmaa. Strategia sisältää kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen kestävästä kehityksestä painottaen ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa. Valmet Automotive valmistelee selvityksiä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toimitusketjujen ihmisoikeusriskeistä. Lisäksi konserni valmistautuu EU:n taksonomiakriteereihin ja selvittelee niiden mahdollisia vaikutuksia liiketoiminnalleen. Valmet Automotive julkaisee vuosittain GRI-standardeihin perustuvan kestävän kehityksen raportin.

Sähköistä strategiaa edistettiin suunnitelmien mukaisesti

– Valmet Automotiven strateginen muutos kohti liikenteen sähköistymisen ratkaisuja etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2021 näimme tästä osoituksena kolme akkujen valmistussopimusta autoalan johtavien toimijoiden kanssa, investointeja tuotanto- ja testauskapasiteettiin Suomessa ja Saksassa sekä Valmet Automotiven valinnan ainutlaatuisen Lightyear One ‑sähköauton valmistajaksi. Lisäksi Valmet Automotive esitteli oman Modular Battery Platform ‑tuoteperheensä akkujärjestelmän, joka on kehitetty erityisesti työkoneiden ja raskaan kaluston sähköistystarpeisiin. Valmet Automotive on nostanut henkilöautot yhdeksi Suomen tärkeimmistä vientituotteista, ja on nyt tekemässä samaa myös akkujärjestelmille, toteaa Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Ennätystulos volatiilissa toimintaympäristössä

– Valmet Automotive saavutti vuonna 2021 ennätyksellisen hyvän taloudellisen tuloksen, ja taustalla on viime vuosina tehty jatkuva toiminnan kehittäminen. Saavutuksen ohella olemme erityisesti panostaneet henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen. Jatkoimme tehokkaita koronan vastaisia toimia, joiden ansiosta Valmet Automotiven toimipaikoissa ei havaittu yhtään tartuntaketjua. Vuoden 2021 saavutuksissa tärkein rooli on osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllämme, toteaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Tilinpäätös

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) laskentaperiaatteiden mukaisesti.

* Bruttomyynti esitetään vaihtoehtoisena yrityksen toiminnan laajuuden ja suoritustason mittarina. Se sisältää yrityksen kaikki laskutetut komponentit eli liikevaihdon ja asiakkaille läpilaskutetut materiaalit ja komponentit. Läpilaskutetut materiaalit ja komponentit ovat osia, jotka yritys ostaa päämieheltä tai päämiehen valitsemilta toimittajilta päämiehen neuvottelemaan hintaan.

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:  

Mikael Mäki, viestintäpäällikkö, Valmet Automotive
050 317 4308
mikael.maki@valmet-automotive.com

Kuvapankki https://www.valmet-automotive.com/fi/media/

www.valmet-automotive.com
Facebook   LinkedIn   Twitter   YouTube

Valmet Automotive on yksi maailman johtavista ajoneuvojen sopimusvalmistajista sekä avoautojen kattojärjestelmien, kinematiikkaratkaisujen ja akkujärjestelmien Tier 1 -tason toimittaja. Strategiassaan yritys keskittyy sähköiseen liikenteeseen kehittämällä ja valmistamalla akkumoduuleja, akkujärjestelmiä sekä sähköisiä ajoneuvoja. Valmet Automotive -konsernin liiketoimintalinjat ovat Manufacturing, EV Systems ja Roof & Kinematic Systems. Yritys on perustettu vuonna 1968 ja se on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla jo yli 1,7 miljoonaa autoa. Valmet Automotivella on akkutehtaat Salossa ja Uudessakaupungissa, ja se käynnistää Kirchardtissa, Saksassa akkutehtaan vuonna 2022. Yrityksen toimipaikat ovat Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive -konsernin osakkeenomistajat ovat sijoitusyhtiöt Tesi sekä Pontos Group, molempien omistusosuus on 38,46 prosenttia sekä kiinalainen CATL, sähköautojen akkujen ja akkukennojen johtava valmistaja, 23,08 prosentin omistusosuudella.