Valmet Automotiven jatkuvien toimintojen kannattavuus pysyi vuonna 2020 lähes edellisvuoden tasolla huolimatta koronapandemian aiheuttamista tuotannon menetyksistä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmiin liittyvän EV Systems -liiketoiminnan investoinnit ja liiketoiminnan kasvattaminen jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Kassavirta investointien jälkeen pysyi positiivisena.

Liikevaihto 494,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,4 prosenttia liikevaihdosta

Valmet Automotive -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 494,0 (2019: 595,6) miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen on 17 %. Myynti sisältäen kaikki laskutetut komponentit oli 2,4 (2,9) miljardia euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 21,7 (27,0) miljoonaa euroa eli 4,4 % liikevaihdosta (4,5 %). Kannattavuus heikkeni vain hieman huolimatta koronapandemian merkittävistä negatiivisista vaikutuksista vuoden aikana ja erityisesti toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Kannattavuus säilyi hyvänä tehokkaiden ja nopeiden koronanvastaisten toimenpiteiden sekä kaikkien liiketoimintalinjojen hyvän suoritustason ansiosta. Ajoneuvojen valmistuspalveluiden kannattavuus jatkui hyvällä tasolla koronapandemian vaikutuksista ja edellisvuotta alhaisemmasta tuotantomäärästä huolimatta. EV Systems -liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja parantuneen kannattavuuden myötä sen liikevoitto kääntyi positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla. Katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan liikevaihto laski selvästi, mutta liikevoitto pysyi positiivisena.

Kassavirta investointien jälkeen positiivinen

Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli 12,0 (40,9) miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset investoinnit sisälsivät korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotantolinjoihin erityisesti EV Systems -liiketoiminnassa. Merkittäviä investointeja jatkettiin Salon akkutehtaan tuotantolinjoihin ja käynnistettiin Uudenkaupungin akkutehtaan tuotantolinjoihin liittyen. Lisäksi investointeja jatkettiin akkujen testaustoimintaan Saksassa.

Vahva suoritus poikkeuksellisena vuotena

Vuosi 2020 oli täynnä tapahtumia niin poikkeuksellisten ulkoisten olosuhteiden kuin yrityksen sisäisen kehityksen vuoksi. Huolimatta koronapandemian aiheuttamista häiriövaikutuksista, Valmet Automotive säilytti hyvän kannattavuuden ja jatkoi strategista muodonmuutostaan.

– Valmet Automotive investoi vuoden 2020 aikana akkujen testauspalveluihin, myi autoteollisuuden yleisiä suunnittelupalveluja tarjoavan liiketoimintalinjansa ja laajensi akkuvalmistuksen tuotantokapasiteettia Salossa ja Uudessakaupungissa. Valmet Automotive on tehnyt henkilöautosta yhden Suomen johtavista vientituotteista ja tavoitteena on nostaa sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmät samaan asemaan, kertoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Myönteiset pitkän aikavälin näkymät vahvistuvat

– Vuoden 2020 aikana Valmet Automotive jatkoi toimintansa tehostamista ja vahvisti markkina-asemaansa uusilla asiakassopimuksilla. Henkilöstömme terveys ja turvallisuus on meille ykkösprioriteetti, ja siksi olemme toimineet koronan suhteen suunnitelmallisesti varautuen. Konsernitason ja toimipaikkojen yhteistoimin toteutimme useita toimenpiteitä, joilla olemme pitäneet työympäristön turvallisena kaikille työntekijöillemme, eikä Valmet Automotiven toimipaikoissa ole muodostunut viruksen tartuntaketjuja. Tärkein vahvuutemme on osaava, joustava ja innovatiivinen henkilöstö, joka mahdollisti vuoden 2020 saavutukset, toteaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Tilinpäätös

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tilikauden aikana Valmet Automotive myi yleisiin autoteollisuuden suunnittelupalveluihin liittyvän liiketoimintansa Saksassa ja Espanjassa. Myyty liiketoiminta esitetään lopetettuna liiketoimintana tilinpäätöksessä ja edellisen vuoden vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:  

Mikael Mäki, viestintäpäällikkö, Valmet Automotive
050 317 4308
mikael.maki(at)valmet-automotive.com

Kuvapankki https://www.valmet-automotive.com/fi/media/

www.valmet-automotive.com
Facebook   LinkedIn   Twitter   YouTube

Valmet Automotive on yksi maailman johtavista ajoneuvojen sopimusvalmistajista sekä avoautojen kattojärjestelmien, kinematiikkaratkaisujen ja akkujärjestelmien Tier 1 -tason toimittaja. Strategiassaan yritys keskittyy sähköiseen liikenteeseen kehittämällä ja valmistamalla akkumoduuleja, akkujärjestelmiä sekä sähköisiä ajoneuvoja. Valmet Automotive -konsernin liiketoimintalinjat ovat Manufacturing, EV Systems ja Roof & Kinematic Systems. Yritys on perustettu vuonna 1968 ja se on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla jo yli 1,7 miljoonaa autoa. Valmet Automotiven akkutehdas Salossa valmistaa akkujärjestelmiä suursarjatuotantona autoteollisuuden tarpeisiin. Yrityksellä on toimipaikkoja Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive -konsernin suurimmat osakkeenomistajat ovat sijoitusyhtiöt Tesi sekä Pontos Group, molempien omistusosuus on 38,46 prosenttia. Kiinalainen CATL, sähköautojen akkujen ja akkukennojen johtava valmistaja, omistaa konsernista 23,08 prosenttia.