Valmet Automotiven EBITDA ja kassavirta paranivat huomattavasti viime vuonna. Myös kannattavuus parani, ja autonvalmistuksessa tehtiin 114 000 autolla jälleen uusi tuotantoennätys.

Liikevaihtoa 651,5 miljoonaa euroa, käyttökate parani merkittävästi

Valmet Automotive -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 651,5 (662,6 vuonna 2018) miljoonaa euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 2 prosenttia. Konsernin EBITDA eli tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja parani kuitenkin merkittävästi 39 prosentilla ja oli 78,8 (56,9) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernin liikevoitto kasvoi 18,1 (17,8) miljoonaan euroon, mikä vastaa 2,8 (2,7) prosenttia liikevaihdosta, huolimatta uuden EV Systems-liiketoimintalinjan perustamisesta ja suunnittelupalvelujen tappiosta. Kannattavuuden hienoinen parantuminen johtui tuotannon tehostumisesta ajoneuvojen valmistuspalveluissa sekä katto- ja kinematiikkaliiketoiminnassa. Suunnittelupalveluiden tappion syinä olivat heikentynyt markkinatilanne ja palvelutarjoaman painopisteiden muutokset. EV Systems -liiketoimintalinjan tappio liittyi liiketoimintalinjan perustamiskustannuksiin sekä ensimmäisen suursarjatuotantolaitoksen ja tuoteohjelman käynnistämiseen.

Kassavirta parani merkittävästi

Konsernin toimintojen operatiivinen kassavirta kasvoi yli kaksinkertaiseksi 82,2 (39,1) miljoonaan euroon. Kassavirta investointien jälkeen oli 40,9 (-34.4) miljoonaa euroa. Kassavirta parani merkittävästi liiketoiminnan kasvaneen kassavirran, pienempien nettoinvestointien sekä vuodenvaihteen edullisen käyttöpääomatason ansiosta. Suunnitelmien mukaiset ajoneuvojen valmistuspalveluiden investoinnit liittyivät pääosin ylläpitoon sekä tuottavuuden ja joustavuuden parantamiseen. Salon akkutehtaan tuotantolinjoihin tehtiin vuoden aikana huomattavia investointeja.

Tuotantoennätys 114 000 autoa

– Valmet Automotiven vuosi 2019 oli täynnä tapahtumia. Konserni perusti uuden EV Systems -liiketoimintalinjan, käynnisti Salossa ensimmäisen suursarjatuotantoon tarkoitetun akkutehtaan ja investoi akkujen testauskeskukseen Bad Friedrichshallissa Saksassa. Lisäksi Uudenkaupungin autotehdas ylsi jälleen uuteen tuotantoennätykseen 114 000 autolla huolimatta jälkimmäisen vuosipuoliskon epävakaasta markkinatilanteesta. Valmet Automotive on tehnyt henkilöautosta yhden Suomen johtavista vientituotteista, kertoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Myönteiset pitkän aikavälin näkymät

– Vuoden 2019 aikana Valmet Automotive kehitti edelleen toimintansa tehokkuutta ja säilytti vahvan markkina-asemansa. Tällä hetkellä epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin muun muassa koronapandemia. Valmet Automotivella henkilöstön terveys ja turvallisuus ajaa kaiken muun edelle. Koronapandemia vaikuttaa toimintaamme lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä liiketoimintalinjojemme näkymät ovat myönteisiä tehostuneen taloudellisen ja operatiivisen toimintamme sekä monien äskettäisten ja potentiaalisten uusien pitkäaikaisten asiakassopimusten ansiosta. Yrityksemme tärkein osatekijä on osaava, joustava ja innovatiivinen henkilöstö, joka mahdollisti viime vuoden saavutuksemme. Osoitan kiitokseni kaikille Valmet Automotiven henkilöstön jäsenille, toteaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Tilinpäätös

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) laskentaperiaatteiden mukaisesti ja konserni noudattaa uutta IFRS 16 (vuokrasopimukset) standardia 1.1.2019 lähtien. IFRS 16  tilinpäätösstandardin käyttöönotolla oli merkittävä vaikutus tilinpäätökseen. Vuokrasopimuksin hankitut käyttöoikeusomaisuuserät kasvattivat taseen aineellista käyttöomaisuutta 19,2 miljoonalla eurolla ja vuokrasopimusvelkojen määrää 19,4 miljoonalla eurolla uuden standardin käyttöönoton yhteydessä. Vuoden operatiivinen tulos parani 0,6 miljoonaa euroa vuokrakulujen vähentymisen (-7,4 miljoonaa euroa) ja poistojen kasvamisen (6,7 miljoonaa euroa) johdosta.

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivulla.

Lisätietoja:

Juha Torniainen, talousjohtaja, Valmet Automotive
040 570 8871
juha.torniainen(at)valmet-automotive.com

Kuvapankki: https://www.valmet-automotive.com/fi/media/

www.valmet-automotive.com   www.autotehtaansankarit.fi
Facebook   LinkedIn   Twitter   YouTube

Valmet Automotive on yksi maailman johtavista ajoneuvojen sopimusvalmistajista, avoautojen kattojärjestelmien Tier 1 -tason toimittaja ja kansainvälisen autoteollisuuden merkittävä tuotekehityskumppani. Valmet Automotive -konsernin liiketoimintalinjat ovat Manufacturing, Engineering, EV Systems ja Roof & Kinematic Systems, konsernin strategia painottaa sähköisen liikenteen ratkaisuja. Yritys on perustettu vuonna 1968 ja se on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla jo yli 1,5 miljoonaa autoa. Yrityksellä on toimipaikkoja Suomessa, Saksassa, Puolassa ja Espanjassa. Valmet Automotive -konsernin suurimmat osakkeenomistajat ovat sijoitusyhtiöt Tesi sekä Pontos Group, molempien omistusosuus on 38,46 prosenttia. Kiinalainen Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), johtava sähköautojen akkujen ja akkukennojen valmistaja, omistaa konsernista 23,08 prosenttia.