Valmet Automotive vahvistaa strategiassaan ja operatiivisessa mallissaan liiketoimintalinjojensa itsenäistä roolia. Tavoitteena on lisätä toimintojen tehokkuutta ja ketteryyttä, jotta liiketoimintayksiköt voisivat parhaalla mahdollisella tavalla vastata liiketoimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osana muutosta autojen sopimusvalmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

Pasi Rannus on työskennellyt autoteollisuuden tehtävissä jo yli 20 vuoden ajan, Valmet Automotivella hän on toiminut autojen sopimusvalmistusliiketoimintalinjan (VCM) johtajana vuodesta 2018. Rannus jatkaa toimitusjohtajanimityksensä ohella edelleen myös VCM-liiketoimintalinjan johdossa.

  • Valmet Automotive on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tekijäksi auto- ja akkuteollisuudessa. Yhtiö on ottanut merkittäviä askelia erityisesti sähköisen liikenteen ratkaisuissa, akkuliiketoiminnassa ja kestävässä kehityksessä. Valmet Automotiven akkuliiketoiminta on kasvanut liikevaihdoltaan yhtä suureksi kuin autojen sopimusvalmistus, ja tulee ensi vuonna olemaan jo selvästi tätä suurempi. Jatkossa vahvistamme liiketoimintalinjojemme itsenäistä roolia, mikä muuttaa konsernin toimitusjohtajan toimenkuvaa merkittävästi. Pasi Rannus on tehnyt erinomaista työtä VCM-liiketoimintalinjan johdossa ja hänen valintansa myös yhtiön toimitusjohtajaksi oli luonnollinen päätös, kertoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Vuodesta 2018 yhtiön toimitusjohtajana toimi Olaf Bongwald.

  • Haluan kiittää Olaf Bongwaldia hänen ansiokkaasta työstään yhtiön johdossa. Bongwaldin johdolla yhtiö on pystynyt kehittymään ja tekemään tasaisesti tulosta vaikeassa liiketoimintaympäristössä, jota pandemia, toimitusketjukatkokset sekä eurooppalaisen autoteollisuuden haasteet ovat värittäneet, Sairanen jatkaa.

Valmet Automotiven tavoitteena on vakauttaa ja vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa lisäämällä liiketoimintalinjojen itsenäisyyttä. Itsenäisemmät liiketoimintalinjat voivat etsiä ratkaisuja toimintaansa sekä kehittää tarjontaansa selkeämmin omista lähtökohdistaan sekä asiakkaiden tarpeista käsin.

  • Rakennamme Valmet Automotivea, joka näkyy asiakkaillemme jatkossakin osaavana, arvostettuna ja luotettavana toimittajana. Itsenäisemmillä liiketoimintalinjoilla pystymme tehokkaammin hyödyntämään toimintojemme osaamista ja niiden kilpailukykyistä infrastruktuuria sekä hakemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kullekin liiketoimintayksikölle parhaiten sopivalla tavalla, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.

Kuvateksti: Pasi Rannus on nimitetty Valmet Automotiven toimitusjohtajaksi. Kuva: Valmet Automotive