Yksi Valmet Automotiven Salon akkutehtaan tämän vuoden teemoista on jatkuva parantaminen. Plant Development Engineer Aino Tuomarannan sydän sykkii juuri asioiden eteenpäin viemiselle.

  • Olen työskennellyt Valmet Automotivella vuoden ajan, josta viimeiset kuukaudet tehtaan kehittämisprojektien ja aloitejärjestelmän parissa, Tuomaranta kertoo.

Kaizen on japaninkielinen termi, jolla tarkoitetaan jatkuvaa parantamista pienin askelin. Tämä Lean -ajatteluun pohjautuva menetelmä on otettu Salossa käyttöön ja tarkoituksena on saada aikaan merkittäviä parannuksia, jotka eivät välttämättä tarvitse suuria investointeja tai riskejä.

  • Salon akkutehtaalla on ollut tuotantoa jo useamman vuoden ajan, kasvu on ollut kiivasta ja asioita on tehty nopeaan tahtiin. Nyt on oikea  hetki pysähtyä tarkastelemaan tilannetta ja selvittää, mitä asioita voisimme tehdä paremmin. Avainroolissa tässä kehittämistyössä ovat tuotannon operaattorit, jotka ovat oman linjansa ammattilaisia. Kaizen projektien kautta saamme heidän äänensä kuuluviin.

Systemaattinen kehittämistyö aloitettiin Salossa tunnustellen niin sanotun mini-Kaizenin parissa:

  • Järjestimme yhden päivän mittaisen kehittämistilaisuuden tietyn työskentelyaseman kehittämiseen. Päivän aikana etsittiin useita eri menetelmiä, joilla prosessia voisi parantaa, joista yhden kanssa lähdettiin etenemään. Opimme päivän aikana  paljon ryhmätyöskentelystä ja huomasimme, miten laajasti eri osastot on otettava mukaan työskentelyyn, kun yhtä asemaa kehitetään. Mukana työssä olivat laadun, logistiikan, tuotannon, kunnossapidon ja turvallisuuden osaajat.

Hyvästä alusta innostuneena Salossa varattiin maaliskuussa kokonainen viikko Kaizen-työskentelyyn:

  • Tavoitteena oli oppia tekemään isompia kehittämisprojekteja, avata silmiä epäkohdille ja herätellä ajatuksia jatkuvaan kehittämistyöhön. Konkreettisena tavoitteena oli saada aikaan parannuksia tiettyihin työskentelyasemiin.

Viikko aloitettiin Lean- ja Kaizen -periaatteiden sisäistämisellä, nykytilakartoituksella ja tavoitetilan asettamiselle. Viikko jatkui kehittämiskohteiden ideoinnilla ja pohdinnalla, miten työryhmä pääsisi asettamaansa tavoitetilaan.

  • Ideoinnin hedelmiä pääsimme kokeilemaan linjalla, jossa totesimme osan ideoista hyödyttömiksi ja osan kehittävän aseman työskentelyä ja laatua. Konkreettinen hyöty voidaan mitata tehokkuuden ja työskentelyolosuhteiden parantumisena sekä selkeinä kustannussäästöinä. Kaizen -viikon tuloksia voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi linjan laajennusten yhteydessä, jolloin parannukset voidaan ottaa huomioon jo linjan rakennusvaiheessa.

Työryhmän asenne kehittämiseen ja oppimiseen olivat hyviä, ja Salossa vallitsi avoin ja oppiva ilmapiiri. Moni ryhmän kuudestatoista osallistujasta osallistui tämän kaltaiseen kehittämisprojektiin ensi kertaa.

  • Molemmista projekteista on luvassa niiden seurantapalaveri ja kehittämistyötä laajennetaan myös tuotannon ulkopuolelle. Seuraavan aiheen projektiviikko on luvassa jo tänä keväänä. Haluan välittää kiitokseni kaikille projektiin osallistuville rakentavasta yhteistyöstä ja hyvistä näkemyksistä, jotka veivät meitä onnistuneesti eteenpäin.