pikselikuva

Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden World Wide Web -sivujen avaamista. Avaamalla www-sivut sitoutuu sivut avannut käyttäjä noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.

Näiden www-sivujen sisältö on Valmet Automotive Oy:n ja/tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Valmet Automotive pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin. "Valmet Automotive", Valmet Automotiven logo ja Valmet Automotiven valmistamien tuotteiden nimet ovat Valmet Automotiven tavaramerkkejä. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla esitettyä materiaalia tai linkkejä, pyydämme ilmoittamaan siitä Valmet Automotiven sivujen ylläpitäjälle.

Valmet Automotiven www-sivuilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Valmet Automotiven etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin Valmet Automotiven www-sivuilla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla.

Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Valmet Automotiven www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Valmet Automotive ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Valmet Automotive ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Valmet Automotiven www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. Valmet Automotive varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Valmet Automotiven ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Valmet Automotiven www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Valmet Automotiven toimesta. Valmet Automotiven www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta Valmet Automotive ei takaa sitä, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Valmet Automotiven palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista ja että Valmet Automotivella on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa Valmet Automotiven vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Valmet Automotivelle käyttäjän Valmet Automotivelle lähettämän aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Valmet Automotivelle vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän www-sivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.pikselikuva