pikselikuva

Ympäristöpolitiikka

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen on olennainen osa liiketoimintaamme. Osaava ja vastuuntuntoinen henkilöstö on ympäristöystävällisen toimintamme perusta. Olemme sitoutuneet Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteisiin. Sitoudumme jatkuvasti parantamaan ympäristön suojeluun vaikuttavia toimiamme ja ehkäisemään ympäristön pilaantumista

  • täyttämällä ja ennakoimalla toimintaamme koskevat laki- ja viranomaisvaatimukset sekä toimintaympäristöön liittyvät sitoumukset
  • pyrkimällä soveltamaan parhaita käytäntöjä ja hyödyntämään liiketoimintojemme välisiä synergioita mahdollisimman laajasti
  • edistämällä energian ja raaka-aineiden tehokasta ja kestävää käyttöä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
  • arvioimalla toimintaamme ympäristöriskien vähentämiseksi
  • kouluttamalla ja viestimällä ympäristöasioista aktiivisesti sisäisesti ja ulkoisesti.
Ympäristöpolitiikan laajuus

Ympäristöpolitiikka kattaa Uudessakaupungissa sijaitsevat toiminnot ja järjestelmät, sisältäen valmistusliiketoiminnan, suunnitteluliiketoiminnan, tukitoiminnot sekä konsernitason hallinnon.

pikselikuva