pikselikuva

Ympäristöpolitiikka

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen on olennainen osa liiketoimintaamme. Osaava ja vastuuntuntoinen henkilöstö on ympäristöystävällisen toimintamme perusta. Olemme sitoutuneet Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteisiin. Parannamme jatkuvasti ympäristöön vaikuttavia toimiamme ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista

  • noudattamalla yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja ennakoimalla niiden muutoksia
  • pyrkimällä soveltamaan parhaita käytäntöjä ja hyödyntämään liiketoimintojemme välisiä synergioita mahdollisimman laajasti
  • edistämällä energian ja raaka-aineiden tehokasta ja kestävää käyttöä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
  • arvioimalla toimintaamme ympäristöriskien vähentämiseksi
  • kouluttamalla ja viestimällä ympäristöasioista aktiivisesti sisäisesti ja ulkoisesti.


pikselikuva