pikselikuva

Turvallisuuspolitiikka

Turvallisuus on Valmet Automotiven toiminnan perusedellytys. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää korkeaa terveys- ja turvallisuustasoa kaikissa toiminnoissamme. Tämä edellyttää koko henkilöstömme osallistumista ja sitoutumista.

  • Turvallisuudesta huolehtiminen lisää viihtyvyyttä ja asiakkaidemme luottamusta sekä luo edellytykset laadukkaalle toiminnalle.
  • Arvioimalla toimintaamme sekä ennakoimalla ja poistamalla riskit turvaamme hyvinvointimme ja työpaikkamme.
  • Noudatamme toimissamme turvallisuutta koskevia säädöksiä ja ohjeita.
  • Kehitämme systemaattisella koulutuksella turvallisuusosaamistamme sekä varmistamme kehityksen jatkuvalla parantamisella.


pikselikuva