pikselikuva

Kokoonpano

Valmet Automotivessa autojen kokoonpanoprosessi koostuu monituotelinjasta sekä sitä palvelevista osakokoonpanosoluista ja -linjoista. Tarvittaessa nykyisiin tiloihin voidaan rakentaa erillisiä kokoonpanolinjoja pienemmän valmistusmäärän erikoistuotteille.

Autot valmistetaan joustavasti asiakastilausten mukaan. Kokoonpano on lähes täysin käsityötä, ja laadunvarmistus on kiinteä osa tuotantoprosessia. Kokoonpanoprosessi perustuu jono-ohjaukseen, johon osakokoonpanot ja osatoimittajien toimituksen liitetään JIT (just-in-time) -periaatteella: järjestelmämme huolehtii siitä, että oikeat osat ovat aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa.pikselikuva