pikselikuva

11.01.2011

Valmet Automotiven johdon organisaatio uudistunut

Valmet Automotive -konsernin organisaatiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin uutta liiketoimintaympäristöä ja tukemaan yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Kattoliiketoiminnan hankinnan jälkeen Valmet Automotiven palvelutarjonta jakautuu neljään liiketoimintalinjaan, jotka ovat suunnittelu-, valmistus- ja liiketoimintapalvelut sekä avoautojen kattojärjestelmät.

Valmet Automotiven johdon organisaatiota on uudistettu 1.1.2011 alkaen. Uusi johtoryhmä (Executive Team) muodostuu seuraavista johtajista:

Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen
Varatoimitusjohtaja Risto Hukkanen (valmistuspalvelujen johtaja)
Kattoliiketoiminnan johtaja Michael Hannemann
Suunnittelupalvelujen johtaja Dr. Heinrich Petra
Liiketoimintapalvelujen johtaja Erik Torseke
Talousjohtaja Rainer Karjalainen
Laatujohtaja Olli Kerajärvi (laatu, ympäristö, turvallisuus)
Henkilöstöjohtaja Tuija Lehesvirta (24.1.2011 alkaen)
Viestintäjohtaja Teija Åhlman

Ryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Ilpo Korhoselle.