pikselikuva

04.03.2009

Uusia ekologisia ratkaisuja autoihin ja niiden valmistukseen

Valmet Automotive kehittää sähkö- ja hybridiautojen teknologiaa ja valmistusprosessia. Kehitysprojektit liittyvät mm. ekologisiin voimanlähteisiin sekä kevyisiin korirakenteisiin ja materiaaleihin. Tavoite on luoda kokonaan uusia ratkaisuja osaksi Valmet Automotiven palvelutarjontaa.

Tuotesuunnitteluprojekteissa luodaan kevyitä ja turvallisia korirakenteita sekä uudenlaisia sähköteknologian sovelluksia ajoneuvoihin. Samaan aikaan kehitetään omia digitaalisen tuoterakenteen ratkaisuja, joita käytetään toiminnan ohjaamisen tuotesuunnittelusta prosessin suunnitteluun saakka.

”Pitkä kokemuksemme erilaisten autojen suunnittelusta ja valmistuksesta luo hyvät edellytykset sähkö- ja hybridiautojen valmistusprosessin kehittämiselle”, sanoo tuotantotekniikkajohtaja Jyrki Nurmi.

Autojen kevyt korirakenne ja uudet materiaalit vaativat uudenlaisia liittämismenetelmiä ja tuovat haasteita myös maalausprosessille. Kokoonpanossa uutta ovat akku- ja vahvavirtateknologian tuominen valmistusprosessiin. Laatu, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä asioita kehitystyössä.

Tulevat haasteet on otettu huomioon jo Valmet Automotiven nykyistä tuotantoprosessia ja tilankäyttöä suunniteltaessa.

”Olemme vuosien kuluessa kehittäneet modernin autonvalmistusprosessin, joka soveltuu erilaisten autojen samanaikaiseen valmistukseen. Samalla jokaisen tuotteen valmistus täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset. Voimme myös helposti rakentaa erillisiä tuotantolinjoja mm. piensarjatuotantoa varten. Henkilöstön monitaitoisuus luo edellytykset joustaville valmistusratkaisuille”, Jyrki Nurmi painottaa.

Sähkö- ja hybridiautojen valmistus voidaan aloittaa nykyisessä tuotantoprosessissa melko pienin muutoksin.

Fisker Karma -hybridiautoa varten rakennetaan uusi korinvalmistuslinja, mutta maalaamossa ja kokoonpanossa auto voidaan valmistaa samalla linjalla nykytuotteiden kanssa. Maalaamon viime vuosien investoinneissa on valmistauduttu uusien materiaalien ja erilaisten automallien käsittelyyn. Garia golf -sähköautolle taas rakennetaan oma tuotantolinja, jossa voidaan yhdistää korkean laadun ja piensarjatuotannon vaatimukset.