pikselikuva

24.04.2009

Autotehtaalta taas eniten aloitteita

Valmet Automotiven henkilöstö teki jo toisena vuonna peräkkäin eniten aloitteita Suomessa. Vuonna 2008 autotehtaalla tehtiin aloitteita 1683 kappaletta sataa henkeä kohden. Johtamistaidon opiston kyselyssä oli mukana 196 toimipaikkaa, joissa työskentelee yhteeensä lähes 74 000 henkeä. Kolme yritystä pääsi yli tuhannen aloitteen sataa henkeä kohden.

"Henkilöstön innovatiivisuus tulee yhä tärkeämmäksi autoteollisuuden nopeassa muutoksessa ja kilpailun kiristyessä", sanoo Valmet Automotiven varatoimitusjohtaja Risto Hukkanen. "Prosessien jatkuva kehittäminen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen kilpailukykyä. Monitaitoisella henkilöstöllä on merkittävä rooli myös uusien sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuotantoprosessin kehittämisessä."

Aloitetoimikunnan puheenjohtaja Timo Kujanpää sanoo, että aloitteet ja parannusehdotukset koskevat yhä useammin ympäristöasioita kuten energiansäästöä ja jätteiden käsittelyä. 

Viime vuoden aktiivisimpina aloitteiden tekijöinä Valmet Automotivessa palkittiin Anne Haapanen maalaamosta, Kari Arola logistiikasta ja Jorma Nieminen tuotantotekniikasta. Henkilöstön määrä viime vuoden lopussa oli noin 800.